top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

รองนายกฯ เผยไทยหวังขยายส่งออก ‘สินค้าเกษตร’ สู่จีน

เมื่อวันจันทร์ (1 พ.ย.) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าไทยต้องการขยับขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีน รวมถึงยินดีเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานในความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค


จุรินทร์เผยท่าทีดังกล่าวระหว่างการพบปะกับหานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างการหารือ


จุรินทร์กล่าวชื่นชมความสำเร็จของรัฐบาลจีนในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดให้ไทยด้วย


ด้านหานเผยว่าจีนและไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอันแน่นแฟ้นท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 มีส่วนสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่และการฟื้นฟูในสองประเทศ และนำพาผลประโยชน์ที่จับต้องได้จริงมาสู่ประชาชนทั้งสองฝ่าย


จีนยินดีทำงานร่วมกับไทยเพื่อส่งเสริมการจัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของสองประเทศต่อไป ผลักดันความร่วมมือในภาคธุรกิจเกิดใหม่ อาทิ เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมความร่วมมือด้านดั้งเดิมต่างๆ ต่อไป


ข้อมูลจากศุลกากรจีนระบุว่าปริมาณการค้าทวิภาคีระหว่างจีนและไทย มีมูลค่ารวม 9.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.24 ล้านล้านบาท) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยจีนนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 ขณะการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.31 เมื่อเทียบปีต่อปี


Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing