KNOWLEDGE

is

POWER

แหล่งความรู้ และแทรนด์ใหม่ๆจากจีนทุกวัน !

รวมถึงวิธีการจัดการแอพจีนชั้นนำ เช่น WeChat, Weibo, Baidu, RED Book, Tiktok, Ctrip, Mafengwo, Dianping, Taobao ฯลฯ

 

สำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการบุกตลาดออนไลน์จีน 

หมวดหมู่ 

REcent -ข่าวล่าสุด

China Biz -ธุรกิจจีน

china eCommerce -อีคอมเมิร์ซจีน

 
 

kol influencer -เน็ตไอดอลจีน

 

china marketing -การตลาดจีน

 

Chinese Social Media -ออนไลน์จีน

 

baidu -เว็บจีน