top of page

KNOWLEDGE

is

POWER

แหล่งความรู้ และแทรนด์ใหม่ๆจากจีนทุกวัน !

รวมถึงวิธีการจัดการแอพจีนชั้นนำ เช่น WeChat, Weibo, Baidu, RED Book, Tiktok, Ctrip, Mafengwo, Dianping, Taobao ฯลฯ

 

สำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการบุกตลาดออนไลน์จีน 

หมวดหมู่ 

SUBCRIBE

ลงชื่อรับอีเมล์อัพเดต

SUBCRIBE

ลงชื่อรับอีเมล์อัพเดต

SUBCRIBE

ลงชื่อรับอีเมล์อัพเดต

eCommerce
Business
KOL Influencer
China Marketing
Chinese Social Media
Wechat Pay & Alipay
Baidu & SEO