top of page

KNOWLEDGE

is

POWER

แหล่งความรู้ และแทรนด์ใหม่ๆจากจีนทุกวัน !

รวมถึงวิธีการจัดการแอพจีนชั้นนำ เช่น WeChat, Weibo, Baidu, RED Book, Tiktok, Ctrip, Mafengwo, Dianping, Taobao ฯลฯ

 

สำหรับธุรกิจไทยที่ต้องการบุกตลาดออนไลน์จีน 

หมวดหมู่ 

SUBCRIBE

ลงชื่อรับอีเมล์อัพเดต

SUBCRIBE

ลงชื่อรับอีเมล์อัพเดต

SUBCRIBE

ลงชื่อรับอีเมล์อัพเดต

eCommerce
Business
KOL Influencer
China Marketing
Chinese Social Media