top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนเตรียมเสนอระบบจัดเรตติ้งสำหรับแพลทฟอร์ม

จับตา เมื่อทางการจีนกำลังเตรียมเสนอแผนการจัดระเบียบใหม่ของแพลทฟอร์มอินเทอร์เน็ตรวมถึงการจัดกลุ่มต่างๆ และยังรวมถึงการจัดเรตติ้งด้วย

มาดูว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง


· ตอนนี้ในตลาดจีนกำลังจับตามองเรื่องการเตรียมจัดกลุ่มของแพลทฟอร์มอินเทอร์เน็ตออกเป็นหกกลุ่มใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรม ธุรกิจออนไลน์ งานบริการ โซเชียลมีเดีย ข้อมูลข่าวสาร ธุรกรรมการเงิน และ แอปคอมพิวเตอร์

· อีกลักษณะที่มีการแบ่งออกมาคือ ระดับของแพลทฟอร์ม โดยจะแบ่งเป็น ระดับ ซุปเปอร์ ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก โดยแบ่งตามฐานผู้ใช้งาน ประเภท และสเกลของการใช้งาน

· ในระดับซุปเปอร์ จะเป็นแพลทฟอร์มกลุ่มที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 500 ล้านคนขึ้นไป รวมถึงมีขอบเขตของธุรกิจในระดับที่กว้างมาก และเป็นตลาดที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านหยวน

· สำหรับแพลทฟอร์มระดับ ซุปเปอร์ เข้าข่ายของแพลทฟอร์มยอดนิยมโดยบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba Tencent Baidu และล่าสุดคือ Meituan และ Bytedance ที่เหลือก็จะเป็นแพลทฟอร์มที่มีขนาดสเกลลดหลั่นกันลงมา


จากข้อมูลปี 2020 ตลาดแพลทฟอร์มในจีนมีมูลค่ามากถึง 3.5 ล้านล้านเหรียญ และก็จะเติบโตขึ้นอีกมากหลังจากนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ทางการจีนก็ได้เพิ่งลงโทษต่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Alibaba Tencent Meituan คงต้องรอดูมาตรการจัดเรตติ้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยว่าจะเป็นอีกรูปแบบของการควบคุมการใช้งานแพลทฟอร์มในจีนหรือไม่อย่างไร


ที่มา

https://technode.com/2021/11/01/china-proposes-a-rating-system-for-internet-platforms/Комментарии


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing