top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนเตรียมปรับ แผนเดินรถไฟใหม่ ต.ค. นี้

การรถไฟแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนจะบังคับใช้แผนการเดินรถฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2021 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของประเทศ


การรถไฟฯ ระบุว่าแผนการฉบับใหม่จะปรับปรุงบริการรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับยุโรป โดยจะมีรถไฟสินค้าที่วิ่งสู่เมือง 174 แห่งในประเทศในยุโรป 23 ประเทศ เฉลี่ย 78 ขบวนต่อวัน


ซึ่งจะมากกว่าจำนวนของแผนเดินรถฉบับปัจจุบัน 5 ขบวน และจีนจะมีรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งให้บริการทุกวันวันละกว่า 21,000 ขบวน


ทั้งนี้ ช่วงปลายปีจะมีเส้นทางรถไฟใหม่หลายสายเปิดดำเนินการ และจะมีจำนวนหนึ่งที่เป็นบริการรถไฟสายแรกของเมือง
Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism