top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เจ้อเจียง นำเข้าสินค้าผ่านรถไฟจีน-ยุโรป เพิ่ม 21 เท่า

ศุลกากรนครหางโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน เปิดเผยว่าการนำเข้าของเจ้อเจียงผ่านบริการรถไฟสินค้าที่เชื่อมต่อกับยุโรปเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2021

.

ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม บริการรถไฟสินค้าที่เชื่อมเมืองอี้อูและเมืองจินหัวในเจ้อเจียงกับหลายเมืองในเอเชียกลางและยุโรป รองรับสินค้ามูลค่า 2.67 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.36 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.7 เมื่อเทียบปีต่อปี

.

การนำเข้าของเจ้อเจียงพุ่งขึ้น 21.4 เท่า เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 6.49 พันล้านหยวน (ราว 3.31 หมื่นล้านบาท) โดยมีแรงผลักดันส่วนหนึ่งจากการขยายเครือข่ายรถไฟสินค้าที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ของเอเชียกลางและยุโรปมากขึ้น

.

นอกจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การเกษตร รถไฟขาเข้ายังนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค ตลอดจนพัสดุสำหรับอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนด้วย


ที่มา Xinhua
Bình luận


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer