top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนแก้จน ได้ไง ดันชนบทบริหารตนเอง + คุณธรรม + กฏหมาย + อีคอมเมิร์ซ


จีนแก้จน ทำได้ยังไง ?? ตรงนี้อาจมีคำอธิบายง่าย ๆ ว่า ใช้หลักการ กระจายตัว ดันชนบทบริหารตนเอง + คุณธรรม + กฏหมาย + อีคอมเมิร์ซ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการลดในแง่จำนวน แต่ต้องการให้คนจีนบริหารตนเอง ทำงานเลี้ยงตัวเองได้ด้วย


สีจิ้นผิง
สีจิ้นผิง เมื่อครั้งเยือนชนบท


ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้ นับเป็นส่วนผสมที่นำมารวมกันแล้วช่วยแก้ปัญหาคนยากจนในจีนให้ลดลงได้ โดยในปีที่ผ่านมามีรายงานชี้ว่า สามารถลดคนยากจนได้ถึงเดือนละ 1 ล้านคน แต่ไม่หยุดแค่นั้น เพราะจำนวนยังไม่สำคัญเท่ากับการกระจายตัวในชนบทให้ได้จริง แล้วที่สำคัญคือ รัฐบาลจีนเอาจริงกับเรื่องนี้มาก โดยตั้งเป็นยุทธศาสตร์บริหารชนบทด้วยตนเองจนถึงปี 2035 ก็จะกระจายตัวทั่วประเทศ


เกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐบาลจีนภายใต้การนำของ ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้ออกมาประกาศมาตรการหลายอย่างเพื่อ "ทำสงครามปราบความยากจน" โดยจีนให้ความสำคัญกับชนบท ด้วยการยกระดับแนวทางการบริหารปกครองชนบทในระยะยาวถึงปี 2035 เป้าหมายสูงสุดคือ ต้องการให้ชาวบ้านบริหารตนเองในระดับท้องถิ่นได้เรื่องนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต่อยอดจากยุทธศาสตร์จีน 2020 ซึ่งบรรดาหน่วยงานสำคัญของจีน ได้แก่ สำนักงานทั่วไปแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (The General Offices of the Communist Party of China - CPC) คณะกรรมการกลาง (Central Committee) และคณะมนตรี (State Council) ได้ออกมาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการปกครองในชนบท รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและภารกิจแต่ละด้าน และเรียกร้องหรือบังคับใช้ให้ทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและจริงจังอันที่จริง ทางรัฐบาลจีนเคยวางเป้าหมายยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจนถึงในปี 2020 ก็คือ จีนจะมุ่งพัฒนาโครงสร้างการปกครองและรดะบท้องถิ่น เช่น การปกครองในชนบทที่มุ่งเน้นให้มีความทันสมัย ซึ่งแนวทางนี้ ทางพรรคคอมมิวนิสต์จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในระดับช่วงต้น และจะมีการยกระดับเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ "ปกครองตนเอง" ได้ต่อไปในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมและสร้างระบบภายในหมู่บ้านแต่ละแห่งให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของแผนระยะยาวคือ เมื่อถึงปี ค.ศ. 2035 รัฐบาลกลางของจีน จะวางแผนจะพัฒนาการปกครอง ความมั่นคงสาธารณะ และบริการสาธารณะต่างๆ ในชนบท รวมถึงสร้างตัวอย่างชนบทที่มีระบบการปกครองที่สมบูรณ์แบบภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ อันผสมผสานระหว่างการปกครองตนเองของชาวบ้าน กฏหมาย และยังให้ความสำคัญต่อหลักคุณธรรมเข้ามาผนวกกัน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น อีคอมเมิร์ซ เข้ามาช่วยทำให้หลักการเหล่านั้นเป็นจริงมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในแง่การกระจายรายได้สำหรับเอกสารดังกล่าวยังมีการลงเรื่องภารกิจหลักอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบและกลไกการปกครองชนบทต่างๆ ที่กำกับดูแลโดยองค์กรของภาครัฐในแต่ละหมู่บ้าน การจัดระเบียบกิจการต่างๆ ที่องค์กรของหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล การเสริมสร้างความสามารถในการปกครองตนเองของชาวบ้าน การนำเสนอกลไกที่หลากหลายสำหรับการปรึกษาหารือกิจการต่างๆ ของหมู่บ้าน การพัฒนาบริการทางวัฒนธรรมสำหรับชาวบ้านที่ดียิ่งขึ้น และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎหมายเพื่อต่อสู้กับการทุจริตในเบื้องต้นนอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้มีคำสั่งให้คณะกรรมการพรรคและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับให้ความสำคัญกับภารกิจการปกครองในชนบทเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความร่วมมือและนำเอาทรัพยากรที่มีจากหลากหลายฝ่ายมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และยังส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรมากขึ้นเพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ในชนบท พร้อมผลักดันให้นักธุรกิจท้องถิ่น แรงงานต่างถิ่น นักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อไปเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบดังกล่าวให้เกิดผลจริงได้เร็วที่สุด

=========================================

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

Comentários


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer