top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ จะเป็นเสาหลักในกุ้ยโจว

ก่อนหน้านี้ มณฑลกุ้ยโจวได้ประกาศ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพมณฑลกุ้ยโจว 2018-2020” เป้าหมายหลักก็คือ มุ่งเพิ่มมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่ากว่า 180,000 ล้านหยวนภายในอีก 3 ปีข้างหน้า

สำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพที่ร่วมอยู่ในแผนดังกล่าว มี 6 ประเภท ได้แก่


เวชศาสตร์สุขภาพ

มุ่งยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเวชศาสตร์สุขภาพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งด้านขนาด การบริการ และด้านข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเร่งสร้างโครงการด้านการรักษาพยาบาลกว่า 280 แห่ง


สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

มุ่งแผนพัฒนาในระยะยาว โดยทางมณฑลกุ้ยโจวตั้งเป้าว่าภายในอีก 3 ปีจากนี้ จะมีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรมากกว่า 3 ล้านไร่ เป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 2.1 ล้านตัน

นอจกากนี้ยังมีการใช้งานร่วมกับระบบ E-Commerce เพื่อส่งเสริมการขายและจัดการเกี่ยวกับสมุนไพรจีนเพื่อยกระดับให้เป็นมณฑลแห่งอุตสาหกรรมสมุนไพรจีนอันดับหนึ่ง


สุขภาพผู้สูงอายุ

เนื่องจากจีนเองก็กำลังหาทางป้องกันและปรับสภาพให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก จึงมีการเร่งพัฒนาศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลและระบบรักษาสุขอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ ไปจนถึงการพัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศน์เพื่อเพื่อผู้สูงอายุที่ต้องการธรรมชาติมากขึ้น


การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกันมานานแล้ว แต่ทางกุ้ยโจวก็จะเร่งพัฒนาด้านนี้ให้เป็นอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่ากว่า 300,000 ล้านหยวน เช่น สร้างสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายเพิ่มขึ้น เป็นต้น


บริหารจัดการสุขภาพ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพด้วยระบบ Digital ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มุ่งเน้นการท่องเที่ยวบนภูเขาและที่ราบสูง และการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เพื่อสร้างการท่องเที่ยวภูเขาและน้ำพุร้อนให้มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่รู้จักมากขึ้น


สำหรับโปรคเจคนี้ สอดคล้องกับการที่มณฑลกุ้ยโจวได้รับเลือกให้เป็นเขตนำร่องระดับประเทศในด้านการนำระบบ Big Data มาใช้ร่วมในการดูแลสุขภาพของคนจีน โดยเป็น 1 ใน 5 มณฑลของจีนที่ได้นำร่องนี้ ได้แก่ เจียงซู ฝูเจี้ยน ซานตง อันฮุย และกุ้ยโจว และจะรวมถึงอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจยาด้วย

แต่หลังจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้แผนบางอย่างต้องชะงักไป โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และระบบจัดการอื่นๆที่ต้องหันไปทุ่มงบประมาณสำหรับเรื่องจัดการกับโควิดเป็นหลัก ดังนั้นคงต้องรอดูว่า ภายใน 3-5 หลังจากนี้ปีนี้ รูปร่างที่พัฒนาของกุ้ยโจวจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ

Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer