top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

คนจีนใช้จ่ายออนไลน์ผ่านมือถือเกินกว่า 15,000 ล้านครั้ง


เมื่อการทำธุรกรรมบนแพลทฟอร์มออนไลน์ทางมือถือของคนจีน พบว่าในสิ้นปี 2018 ที่ผ่านมา ยอดใช้งานเกินกว่า 15,000 ครั้ง


รายงานของ Chinainternetwatch ได้รวบรวมสถิติการใช้จ่ายและทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของคนจีน พบว่า สิ้นปี 2018 มียอดการใช้งานทะลุเกินกว่า 15,000 ล้านครั้ง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า มากกว่าประชากรจีนเกือบ 1,400 ล้านคน ถึง 10 เท่า
ในปัจจุบัน คนจีน มีการใช้จ่ายผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นมูลค่าสูงราว 951.72 แสนล้านหยวน แล้วยังมีรายงานจากสถาบันทางการเงินว่า การใช้งานดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินออนไลน์ มากกว่า 13.87 พันล้านครั้ง คิดเป็นมูลค่า 487.39 แสนล้านหยวน


นอกจากนี้ ยังมีสถิติบางอย่างที่น่าสนใจว่า จำนวนผู้ใช้ E-Payment ของคนจีน ก็มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน


ที่น่าสนในคือ แม้ว่าเวลานี้ เศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในช่วงชะลอตัวการเติบโตลง แต่เรื่องนี้กลับไม่ส่งผลกระทบเท่าไรนัก หลังจากพบว่า GDP ของประเทศจีนมีการเติบโตลดลงในปีก่อน


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลจีนก็ได้ประกาศนโยบายในปี 2019 นี้แล้วว่า จะไม่มุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของ GDP เหมือนในทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการเติบโตของสังคมเมืองใหญ่ โดยเฉพาะในเมืองระดับ Tier-1 มีการเติบโตขึ้นมากพอแล้ว แต่สิ่งที่จีนจะหันมาพัฒนาต่อไปนี้จนถึงปี 2025 และเป็นยุทธศาสตร์ที่จะขจัดความยากจน โดยการมุ่งเน้นด้านพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในหัวเมืองชั้นรองและในชนบทเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการโยงธุรกิจและภาคท้องถิ่นให้เข้ากับอีคอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กระจายตัวมากขึ้นด้วย


=========================================


ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่


ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

Comentários


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer