top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนยกระดับแนวทางปกครองชนบทในปี 2035 ให้ชาวบ้านบริหารตนเองได้


เมื่อรัฐบาลจีนประกาศยกระดับแนวทางการบริหารปกครองชนบทในระยะยาวถึงปี 2035 จะสามารถให้ชาวบ้านบริหารตนเองในระดับท้องถิ่นได้

เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ต่อยอดจากยุทธศาสตร์จีน 2020 โดยรายงานดังกล่าว ทางสำนักข่าว Xinhua ได้รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 มิ.ย.) ว่าหน่วยงานสำคัญของจีน ได้แก่ สำนักงานทั่วไปแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (The General Offices of the Communist Party of China - CPC) คณะกรรมการกลาง (Central Committee) และคณะมนตรี (State Council) ได้ออกมาเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการปกครองในชนบท รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและภารกิจแต่ละท้านไว้ และเรียกร้องทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างชัดเจนอีกด้วยตามรายงานของ Xinhua เอกสารเหล่านั้นได้ระบุว่า เดิมจีนมีเป้าหมายยุทธศาสตร์การปกครองประเทศจนถึงในปี 2020 ก็คือ จีนจะมุ่งพัฒนาโครงสร้างการปกครองและรดะบท้องถิ่น เช่น การปกครองในชนบทที่มุ่งเน้นให้มีความทันสมัย ซึ่งแนวทางนี้ ทางพรรคคอมมิวนิสต์จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในระดับช่วงต้น และจะมีการยกระดับเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ "ปกครองตนเอง" ได้ต่อไปในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมและสร้างระบบภายในหมู่บ้านแต่ละแห่งให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นแผนระยะยาวคือ ถึงปี ค.ศ. 2035 รัฐบาลจะวางแผนจะพัฒนาการปกครอง ความมั่นคงสาธารณะ และบริการสาธารณะต่างๆ ในชนบท รวมถึงสร้างตัวอย่างชนบทที่มีระบบการปกครองที่สมบูรณ์แบบภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นการผสมผสานระหว่างการปกครองตนเองของชาวบ้าน กฏหมาย รวมถึงหลักการด้านคุณธรรมเอกสารดังกล่าวได้ระบุภารกิจหลัก 17 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบและโครงสร้างการปกครองชนบทในระดับต่างๆ ที่มีการดูแลและควบคุมโดยองค์กรของภาครัฐในแต่ละหมู่บ้านส่วนการจัดระเบียบกิจการต่างๆ จะมีองค์กรระดับหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล รวมถึงการส่งเสริมความสามารถของชาวบ้านให้บริหารและปกครองท้องถิ่นตนเองได้ ที่สำคัญคือยังมีการส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจกระบวนการดังกล่าว และสามารถป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตที่เคยเป็นปัญหาสะสมมายาวนานในสังคมจีนนอกจากนี้ทางการจีนยังมีคำสั่งให้คณะกรรมการพรรคและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ มุ่งให้ความสำคัญกับภารกิจสำคัญในการบริหารปกครองเขตชนบทเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาความร่วมมือและนำทรัพยากรจากแต่ละฝ่ายมาช่วยกันอย่างเต็มกำลังที่สำคัญคือ แนวทางนี้จะต้องไม่ผ่านมาแล้วผ่านไป แต่จะต้องผลักดันเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นในชนบทขึ้นมา รวมถึงต้องส่งเสริม นักธุรกิจและเจ้าของกิจการในท้องถิ่นให้ก้าวขึ้นมาด้วย ไปจนถึงการช่วยเหลือแรงงานต่างถิ่นและนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำ และส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และผู้มีประสบการณ์ที่เข้ามาทำงานในเมืองได้เดินทางกลับมาทำงานอยู่ในท้องถิ่นเดิมของตนเอง เพื่อช่วยกันพัฒนาให้ระบบดังกล่าวเดินหน้าได้จริงในระยะยาว=========================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่