top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ชมภาพปรากฏการณ์ “สาหร่ายสะพรั่ง” ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนที่ชิงเต่ามีรายงานใหญ่จาก เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2021 ที่ผ่านมานี้ เมื่อมีรายงานจาก เมืองชิงเต่า ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน ว่าได้มีการพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งใหญ่ ที่เรียกว่า "สาหร่ายสะพรั่ง" (Algae Bloom) แล้วนี่คือลักษณะของสาหร่ายที่สะพรั่งเป็นพื้นที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเลยทีเดียว

.

ข้อมูลที่ว่านี้ มาจากทางศูนย์พยากรณ์ทะเลจีนเหนือ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีน ที่ได้ระบุว่า ปรากฎการณ์ดังกล่าวปกคลุมพื้นที่ 1,746 ตารางกิโลเมตรของทะเลเหลือง ทำลายสถิติของปรากฎการณ์ปี 2557 ถึง 2.3 เท่าเลยทีเดียว

.

สำหรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชิงเต่านี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำติดต่อกันนานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งสาหร่ายเหล่านี้ก็อาจจะถูกนำเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในภาคอื่นๆต่อไป

.

.

ที่มา

http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-07/17/c_1310067425.htm