top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนรณรงค์ใช้ทักทายและมารยาทพื้นฐาน ประดุจให้ทองคำ


คนจีนมีคำกล่าวยกย่องในสิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าว่า “ประดุจทอง” กรณีของการใช้คำพูดที่ดีระหว่างผู้นำ ก็เปรียบเสมือนการมอบทองคำให้แก่กันนั่นเอง ซึ่งปรัชญาดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในหลักคำสอนโบราณของจีนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์หลุนอวี่ของขงจื่อ หรือ เต๋าเตอจิงของเหลาจื่อ

แต่หลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรม ทำให้คัมภีร์และคำสอนของจีนโบราณถูกทำลายไปอย่างมาก แต่หลังจากการเปิดเสรีทางการค้าของจีนในสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงและหลังจากนั้น จีนก็เริ่มให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลักปรัชญหาโบราณเช่นขงจื่อมากขึ้น โดยเริ่มการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งชาติในยุค 2000

ปัจจุบัน การรื้อฟื้นและปลูกฝัง มารยาทในสังคมของจีน นับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายยุคใหม่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

หนึ่งในการรณรงค์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การใช้คำล้ำค่า 8 คำ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับการทักทายในสังคม

1.您好 สวัสดี

การทักทายแรกสุด เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่


2. 请เชิญ

ไว้ใช้นำหน้าคำกริยาต่างๆ เช่น เชิญนั่ง เชิญพูด เพื่อแสดงมารยาท


3. 谢谢 ขอบคุณ

การแสดงความขอบคุณ ที่ต้องการเน้นเพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อกัน


4. 不客气 ไม่ต้องเกรงใจ

ตอบรับคำขอบคุณของผู้อื่น