top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ยุทธศาสตร์จีน พัฒนาอย่างสมดุล มุ่งทางสายกลาง ลดความเสี่ยง


ยุทธศาสตร์จีน แถลงการณ์ถึงการพัฒนาประเทศให้สมดุล มุ่งทางสายกลาง เติบโตมั่นคง ควบคุมและลดความเสี่ยง


คณะมุขมนตรีจีนกล่าวในวันที่ 21 ต.ค. หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมด้านการวางแผนนโยบายทางการเงินระดับสูงว่า

“จีนควรแสวงหาจุดดุลยภาพระหว่างการรักษาการเติบโตอันมั่นคงกับการจัดการความเสี่ยงในห้วงยามของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน”

คณะกรรมาธิการความมั่นคงและการพัฒนาทางการเงินแห่งคณะมุขมนตรี นำโดยนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสที่สามของปี 2018 และประชุมร่วมกันเพื่อศึกษาหาทางการลดและป้องกันความเสี่ยงต่อปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น


ทางด้านคณะมุขมนตรีของจีนได้แถลงการณ์ว่า ประเทศจีนจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เป็นกลางและสร้างเสถียรภาพ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชน บริหารจัดการของตลาดกลุ่มทุนต่าง และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศจีนให้เข้มแข็ง มั่นคง

ทางด้านกลุ่มผู้วางแผนนโยบายยุทธศาสตร์จีนร่วมกันกล่าวว่า ประเทศจีนจำเป็นต้องแสวงหาและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในด้านการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง ลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ภาวะการก่อหนี้สิน รวมถึงหาทางควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันอย่างให้เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศจีนควรระวังได้แก่

  • การพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้กับนักลงทุนและกลุ่มผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ

  • ประเมินและลดความเสี่ยงการสำหรับผู้ประกอบการในการลงทุน

  • พัฒนาการผลิต มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการแข่งขัน

  • แก้ไขปัญหาสินค้าคุณภาพดีแต่มีปัญหาขัดข้องในระยะสั้น

  • ยกระดับของตลาดทุน พัฒนากับปฏิรูประบบและโครงสร้าง

ในประเด็นนี้ จีนจะให้ความสำคัญกับการหาหนทางแก้ไขปัญหาทางการลงทุนและด้านการเงินที่กลุ่มบริษัทและผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME โดยการยกระดับด้านการลงทุนและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่รอบด้านมากขึ้น และการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้นด้วย

=================================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรื