top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ไทย ฟิลิปปินส์ บูรไน ขึ้นลิสต์!!! ไต้หวันเตรียมจำกัดวีซ่าฟรีของสามชาติอาเซียนทางการไต้หวัน ได้เตรียมมาตรการจำกัดวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวจากชาติอาเซียนทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไน

สำนักข่าว Bangkokpost ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ทางไต้หวันได้ขยายช่วงช่วงเวลาของฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย และฟิลิปปินส์และบรูไน โดยยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเป็นปีที่ 2 แล้ว

แต่ในเวลานี้ กำลังมีการทบทวนมาตรการดังกล่าว และเตรียมที่จะยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั้งสามประเทศ


สาเหตุสำคัญเนื่องจากแม้การใช้ฟรีวีซ่าจะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั้งสามประเทศเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวรวมทั้ง 3 ประเทศมากกว่า 400,000 คน และจากประเทศไทยเพิ่มมากกว่าร้อยละ 90 มากที่สุดในทั้ง 3 ประเทศ แต่ก็ทำให้เกิดแรงงานเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผู้หญิงที่เข้ามาทำงานบริการค้าประเวณีเพิ่มขึ้น

ทางการไต้หวันจึงทบทวนมาตรการดังกล่าว แล้วเสนอให้จำกัดฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 3 ประเทศดังที่กล่าวมา จากแต่เดิมที่ปีละ 6 ครั้ง ให้ลดลงเหลือปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 14 วัน โดยจากในที่ประชุมสภาบริหารอนุมัติก็ได้ประกาศว่าจะให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ปี 2019 หรือในปีถัดไปทั้งนี้ มีสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพ