top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

7 เรื่องของภาษีที่ต้องรู้ก่อนบุกตลาดจีน


การจะส่งออกหรือนำเข้าในจีน แต่ไม่รู้เรื่องภาษีเลย ถือว่าเป็นอันตรายมากครับ

เนื่องจาการส่งออกไปจีนมีเงื่อนไขและลักษณะเฉพาะที่ควรต้องทราบไว้ ซึ่งภาษีก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งครับ มาดูกันว่า มีอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง


1.ต่ำว่า 50 หยวน ยกเว้นภาษีนำเข้า

เมื่อส่งของไปประเทศจีน ผู้รับจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม

ซึ่งศุลกากรจีน จะมีการยกเว้น ถ้าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณรวมกันแล้วไม่เกิน 50 หยวน

แต่ในกรณีที่ถ้าสินค้ามีมูลค่ามากกว่านั้น ก็จะต้องเสียภาษีครับ

2.สูตรคำนวณ

ทั้งนี้ มีวิธีการคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศจีนยังมีภาษีบริโภค (Consumption Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ส่วนการเสียภาษีของศุลกากรจีนขึ้นอยู่กับ CIF*

ซึ่งมีวิธีคำนวณ ดังต่อไปนี้ครับ

- อากรขาเข้า = มูลค่ารวม CIF x อัตราอากรขาเข้า (% ของอัตราอากรขาเข้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า)

- ภาษีบริโภค = (มูลค่ารวม CIF + อากรขาเข้า) / (1-อัตราภาษีบริโภค) x อัตราภาษีบริโภค

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (มูลค่ารวม CIF + อากรขาเข้า + ภาษีบริโภค) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

CIF (Cost Insurance Freight = ราคาสินค้า + ค่าประกัน + ค่าขนส่ง)

3.อัตราภาษีอากรประเทศจีน

ประเทศจีน จะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0%-100%,

มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 12.47%

ทั้งนี้การนำเข้าในประเทศจีนบางชนิด เราสามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร ตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น


4.ภาษีขายประเทศจีน

การนำเข้าในจีน ปกติจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรามาตรฐานคือ 17% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าที่ 13% สำหรับสินค้าเฉพาะชนิดเจาะจง

ทั้งนี้เกณฑ์จะคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ และภาษีบริโภค (Consumption Tax)

5.ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศจีน

สำหรับกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน, เพชรพลอยและรถยนต์ จะมีการเรียกเก็บ ภาษีบริโภค (Consumption Tax) โดยอัตราเรียกเก็บอยู่ระหว่าง 1%-45% คำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรอื่นๆ (กรณีถ้ามี)


6.ติดต่อได้ทางไหน

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมไดเจากเว็บไซต์ของกรมศุลกากรจีน เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศจีน ซึ่งจะมีการอัพเดทอยู่ตลอด โดยเฉพาะในช่วงหลัง

7.ส่งทางไหนได้

ทุกวันนี้ มีบริการมากมาย ทั้งด้าน SME SHIPPING ส่งสินค้า ส่งเอกสาร และ พัสดุ รวมถึงบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศครับ

เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้แล้ว ก็จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจจะส่งออกไปจีนครับ

ซึ่งสามารถปรึกษากับทาง Levelupthailand ผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer