top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

CPI ของจีนเพิ่มขึ้น 1.8 %จากรายงานของสำนักข่าว Xinhua ได้ระบุเกี่ยวกับการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคจีน (CPI) ว่ามีการเติบโตขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ 1.8 ตามแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน

มีการเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนมีแผนที่จะพัฒนาและยกระดับราคาสินค้าในประเทศให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของคณะพัฒนาและปฏิรูปประเทศมาใช้ประกอบ โดยจีนตั้งเป้าว่าจะทำให้ CPI มีการเติบโตอย่างน้อยอีกร้อยละ 3 ภายในปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับที่เคยตั้งไว้ในปี 2017 ที่ผ่านมาโดยในปี 2017 ที่ผ่านมา การเติบโตของราคาอาหารของจีนอยู่ในระดับติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี ในขณะที่ราคาของภาคบริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

นับว่าการชะลอตัวของ CPI ในครั้งนี้เป็นผลจาก CPI ของสินค้าประเภทอาหารลดลง อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตเกินความต้องการ

แต่ในขณะเดียวกัน CPI ของสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารกลับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานบริการ เช่น สุขภาพและรักษาพยาบาล การศึกษา การท่องเที่ยว อีกทั้งจำนวนแรงงานในช่วงอายุ 15-59 ปีของจีนก็ลดต่ำลงมากกว่า 10 ล้านคน จากในปี 2012 จึงทำให้ส่วนงานบริการจำเป็นต้องเพิ่มค่าแรงเพื่อดึงดูดคนเข้ามาทำงานมากขึ้นด้วย

สำหรับโอกาสของธุรกิจไทยที่จะบุกตลาดจีน หรือผู้ที่มองโอกาสในจีน ธุรกิจด้านบริการ สุขภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่ามีการเปิดกว้าง และน่าสนใจมากครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุ