top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เส้นทางสายไหมในยุคปัจจุบัน ชมตลาดข้างถนนใน Kashgarสำนักข่าว Xinhua (21 ก.ค.) รายงานถึงการค้าขายในฤดูร้อนของถนนในเมืองเก่า Kashgar ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน แห้ง แต่ถนนแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะเป็นช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตที่หลากหลาย มีร้านค้าต่างๆขายผลไม้หลายชนิด รวมถึงใบชาเลิศรส ถนนค้าขายแห่งนี้ยังเป็นเสมือนการจำลองภาพของ “เส้นทางสายไหม” ที่ปรากฏในยุคปัจจุบัน

“เส้นทางสายไหม” (Silk Road) เริ่มขึ้นในสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้ ฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน ทำให้การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมของจีนได้ขยายออกไปยังดินแดนตะวันตก ทะเลทรายโกบี เข้าสู่ตะวันออกกลาง และไปถึงทวีปยุโรป จนถึงอาณาจักรโรมัน


กระทั่งใน ค.ศ. 2010 เส้นทางในบริเวณ Kashgar ก็ได้รับการบูรณาการ ให้ยังคงบรรยากาศดั้งเดิมเหมือนที่เคยเป็นมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งถือว่าเป็น Hub สำคัญของเส้นทางสายไหมตั้งแต่ยุคโบราณของจีน แต่ขณะเดียวกันก็เปิดรับเอาวิทยาการต่างๆเข้ามา รวมถึงการเปิดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสรีการค้า (Free Trade Zone) ทำให้ที่นี่เป็นหัวเมืองทางตะวันตกของจีนที่คึกคักมาที่สุดแห่งหนึ่ง ภายใต้บรรยากาศของท้องทุ่งในยุคโบราณเมืองนี้ยังไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเท่านั้น แต่ชาวจีนในฝั่งตะวันตกและเขตรอบนอกก็เริ่มโยกย้ายเข้ามาอยู่ใน Kashgar มากขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้ธุรกิจและกิจการต่างๆในเขตนี้ได้มีการพัฒนาขึ้น

นับว่าเป็นอีกแหล่งสำคัญที่น่าจับตามองสำหรั