top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

WeChat เปิดให้ยื่นแบบภาษีในสนามบิน 77 แห่งทั่วยุโรปWeChat เปิดให้ยื่นแบบภาษีในสนามบิน 77 แห่งทั่วยุโรป

ในปัจจุบัน คนจีนนิยมการใช้งาน WeChat นอกเหนือจากการแชทสื่อสาร แล้วยังมีการใช้งานสำหรับด้านอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านการทำธุรกรรมทางการเงินในมิติที่หลากหลาย โดยปัจจุบันสามารถยื่นแบบชำระภาษีผ่านทาง WeChat นับว่าเป็นช่องทางการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ต่อจากการยื่นแบบผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทาง SMS และผ่านทางระบบออนไลน์ที่มีการใช้งานมาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ทาง WeChat ก็ได้อนุญาตเปิดให้มีการยื่นแบบภาษีได้แบบ Real-Time ในสนามบินใหญ่ๆทั้ง 77 แห่งทั่วทวีปยุโรป โดยผ่านทาง App ของ WeChat ได้แล้ว

สำหรับการอนุญาตยื่นแบบภาษีนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศหรือในระหว่างเดินทางกลับบ้านได้ดีขึ้น แล้วยังเป็นการตอบโจทย์สำหรับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่และสังคมไร้เงินสดไปทุกขณะด้วย

โดยประเทศที่อนุญาตดังกล่าว อาทิเช่น เยอรมัน อิตาลี กรีซ ฟินแลนด์ รวมถึงอีกหลายประเทศ

ขณะที่การยื่นแบบขอคืนเงินภาษีนั้นทาง WeChat สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

  • สนามบิน โดยทางผู้ใช้บริการของ WeChat สามารถขอคืนภาษีได้จากในสนามบินเลย

  • ภายในเมือง โดยผู้ใช้สามารถทำ Pre-Audited ไว้ก่อนจากสถานที่อื่นๆภายในเมืองได้

  • ที่บ้าน ผู้ใช้สามารถขอคืนภาษีได้จากที่บ้านเลย

มีการเปรียบเทียบว่า การยื่นภาษีแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นั้น หากเปรียบเทียบกับการยื่นแบบผ่านทางมือถือ แบบหลังมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่าย มีขั้นตอนชัดเจน ผู้เสียภาษีไม่สับสน สามารถตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูลได้ง่าย และรอผลการยื่นแบบภาษีได้รวดเร็ว

สำหรับนักท่องเที่ยวจีน ในปัจจุบันถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของทุกประเทศที่ต้องการเจาะตลาดให้ได้ เพราะมีกำลังซื้อสูง และมีจำนวนมาก มีรายงานว่าในปี 2017 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศมีมากกว่า 130 ล้านคน แล้วมีพลังในการจับจ่ายเงินมากกว่า 115,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกว่า 200 ล้านคนภายในสองปีข้างหน้า

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

<