top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนประกาศลดภาษีนำเข้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2018สำนักข่าว South China Morning Post (1 มิถุนายน 2018) รายงานเรื่องที่รัฐบาลจีนประกาศลดภาษีนำเข้า โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ที่จะถึงนี้
ตามรายงานระบุว่า รัฐบาลจีนจะทำการลดภาษีนำเข้ากับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเกือบ 1,500 ประเภท ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการนำเข้ามากขึ้นในปี 2018
ซึ่งจากการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์จีนได้แจ้งไว้อย่างคร่าวๆว่า การลดภาษีนำเข้าครั้งนี้จะส่งผลดีให้กลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญกับจีนอย่างมาก ซึ่งจะลดลงจากร้อยละ 15.7 ลงมามากกว่าร้อยละ 6.9
สำหรับรายละเอียดเชิงลึกของการลดภาษีในครั้งนี้ จะมีการประกาศอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหน้า
แล้วไทยเราจะคว้าโอกาสในการส่งออกอย่างไรบ้าง???
ตามรายงาน สินค้าที่คาดว่าจะมีการนำเข้ามากขึ้นเป็นพิเศษ นอกเหนือจากกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไปแล้ว อาทิเช่น กลุ่มสินค้าแบรนด์เนม เนื้อสัตว์แปรรูป ผลไม้ เครื่องสำอาง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน ยา ฯลฯ
การประกาศครั้งนี้ นับว่าเป็นผลมาจากการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ประกอบการไทยก็คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่

ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer