top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

“แจ็ค หม่า” พร้อมลงทุน EEC


“แจ็ค หม่า” ประธานบริหารของกลุ่ม Alibaba ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อประกาศแผนการลงทุนของกลุ่ม Alibaba ในพื้นที่อีอีซี (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม digital และส่งเสริมคุณภาพบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะและความสามารถด้าน Digital E-Commerce

ด้าน ดร.อุตตม สาวนายน ได้กล่าวต่อว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไปรษณีย์ไทย และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมือกันหารือกับทีมงานของ Alibaba นับตั้งแต่ที่ นายแจ็ค หม่า มาเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2559 และในตอนนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้สรุปความร่วมมือหลักที่จะผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์แระเทศไทย 4.0 โดยมีโครงการดังต่อไปนี้

  1. โครงการการลงทุน Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC โดยจะอาศัยเทคโนโลยีระดับโลกของ Alibaba ในด้านการประมวลผลข้อมูลโลจิสติกส์ เพื่อทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน รวมถึงการส่งสินค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และไปส่งสินค้าไปยังที่อื่นทั่วโลก ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการตั้งศูนย์ Smart Digital Hub จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจ Startup และ SME ที่ไทยสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าถึงตลาดทั่วโลกได้

  2. โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัล และการส่งเสริมธุรกิจผ่าน E-Commerce ซึ่ง Alibaba จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนากลุ่มคนเก่งด้านดิจิทัล (Digital Talent) โดย Alibaba ได้ทำการเสนอ Alibaba Business School (ABS) มาร่วมในการสนับสนุนการใช้ Platform E-Commerce โดยจะมีดารเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนด้วย

  3. โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน Digital E-Commerce สำหรับผู้ประกอบการ Startup และSME ของไทย เพื่อเพิ่มระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการนั้นมีความเข้าใจ ได้เรียนรู้และเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีไทยให้สามารถเข้าถึง Regional Global Value Chain ได้ โดย Alibaba จะจัดทีมงามให้ร่วมลงพื้นที่กับทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

  4. Alibaba จะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดทำ Thailand Tourism Platform สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเพื่อจัดกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกันบนออนไลน์แพลทฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงกับสื่อและช่องทางต่างๆ ของ ททท. รวมทั้งจะร่วมมือกันในด้านการใช้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว (Tourism Big Data) เพื่อเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

  5. กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับอาลีบาบาในการเปิดตัว Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com เพื่อสนับสนุนการขายข้าวไทยทางออนไลน์ในจีน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสามารถเข้าถึงตลาด E-commerce ในจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม


“สำหรับการเจรจากับอาลีบาบาใช้เวลาถึง 1 ปี กว่าจะบรรลุการลงทุนและโครงการที่จะเกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งอาลีบาบาได้ทำการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ ในระดับภูมิภาคและเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซในภูมิภาค พบว่ามีจำนวนในเอเชียผู้ใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือโตกว่า 16% และไทยคาดว่ารายได้จากธุรกิจอีคอมเมิรซ์จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 113,400 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 186,500 ล้านบาท ในปี 2565 ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และ EEC การพัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายทางดิจิทัล และมาตรการสิทธิประโยชน์ คือสิ่งที่มำให้อาลีบาบาตัดสินใจลงทุนไทย”

ดร.อุตตม สาวนายน กล่าวต่อว่า นายแจ๊ค หม่า (Jack Ma) มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจสำหรับโครงการการลงทุนใน EEC และความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งโครงการที่อาลีบาบาจะมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันและเข้าถึงตลาดการค้าได้ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ E-Commerce

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing