top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

โครงการหมู่บ้าน Taobao นำร่องขยายระบบ E-Commerce สู่ชนบทจีนมีรายงานของ Business Information Center (BIC) ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย-จีน ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของการนำเว็บไซต์ Taobao สำหรับการบุกเบิกและขยายตลาด E-Commerce ให้กับหมู่บ้านในชนบทของจีน โดยเฉพาะที่อำเภอก่วนเถา มณฑลเหอเป่ย ซึ่งกลายเป็นหนึ่งใน อำเภอสาธิตโครงการ E-Commerce แห่งชาติจีน หรืออาจเรียกว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของหมู่บ้าน Taobao ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 ปี ก็สามารถยกระดับการจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ได้

ในปี 2558 โครงการหมู่บ้าน Taobao ที่รัฐบาลจีนได้ร่วมมือกับ Alibaba Group ได้เริ่มใช้ในหมู่บ้านและอำเภอในชนบทของจีนที่มีแนวโน้มที่ดีหลายแห่ง มีหมู่บ้านและอำเภอเข้าร่วมมากกว่า 269 แห่ง โดยอำเภอก่วนเถาเป็นที่แรกๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ และใช้เวลาเพียงปีเดียว ก็ได้รับรางวัลอำเภอสาธิตโครงการ E-Commerce แห่งชาติจีน แล้วยังได้รับเงินทุน 15 ล้านหยวนจากรัฐบาลจีน ในปีต่อมาจึงได้เริ่มโครงการฟื้นฟูอำเภอผ่าน E-Commerce และได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ E-Commerce และศูนย์การแสดงสินค้า O2O นับว่าเป็นอำเภอต้นแบบด้านการจับจ่ายซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งมียอดจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าทาง Taobao มากกว่า 4 แสนรายการ เป็นมูลค่ารวมมากกว่า 29.8 ล้านหยวน

สำหรับสินค้าหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย เฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งในบ้าน กระเป๋า หนังสือ เป็นต้น

รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างชนบทให้เข้มแข็ง เป็นยุทธศาสตร์หลักตามมติของการประชุมสมัชชาใหม่ครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือน ต.ค. 2560 โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญก็คือส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคและส่งเสริมการใช้ระบบ E-Commerce ในชนบท

ซึ่งความสำเร็จของอำเภอก่วนเถา ก็จะได้เป็นต้นแบบให้กับโครงการหมู่บ้าน Taobao ต่อไป

ตัวอย่างของความสำเร็จในการใช้ระบบออนไลน์กับชนบทของจีน ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับเมืองไทยด้วยเช่นกัน

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด