top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนตั้งเป้าปี 2020 ขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานในชนบทเต็มรูปแบบโปรเจคนี้เริ่มมาตั้งแต่ในปี 2005 รัฐบาลจีนได้ประกาศจะใช้โมเดล “สังคมนิยมใหม่” โดยมีการตั้งเป้าว่าภายในปี 2020 จะทำการสร้างและขยายสาธารณูปโภคในชนบท เพื่อส่งเสริมกับการขายสินค้าอุปโภคและบริโภคของจีน และคาดว่าจะทำให้ในตัวเมืองเติบโตถึงจุดอิ่มตัวในปี 2050

เมื่อปี 2005 รัฐบาลจีนได้นำแนวคิดเพื่อทำให้ชนบทจีนเข้าสุ่สังคมนิยมใหม่ ภายใต้ “โมเดลเสี่ยวกัง” แล้วนำไปใช้กระจายในทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร นอกจากนี้ทางการจีนยังได้บทสรุปจากการสำรวจทางการตลาดมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวในช่วงต้นยุค 2000 โดยต้องการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นวิทยุ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิงจำเป็นในครัวเรือน ดังนั้นถ้าสามารถกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายสิ่งเหล่านี้ได้ เศรษฐกิจอื่นๆก็จะเติบโตไปด้วย แต่เวลานั้นปัญหาของชนบทจีนหลายแห่งก็คือระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่สามารถกระตุ้นยอดจำหน่ายของสินค้าเหล่านี้ได้เท่าไรนักในเวลานั้น

สิ่งที่รัฐบาลจีนเลือกแก้ไขก็คือ ต้องทำให้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเข้าถึงชนบททุกแห่ง จากนั้นจึงขยายเมืองไปคู่ขนานกัน โดยโปรเจคนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2005 และตั้งเป้าว่าจะสิ้นสุดเฟสแรกในปี 2020 จากนั้นเมื่อถึงปี 2050 ชนบทจีนทุกแห่งจะมีประชากรมากกว่า 400 ล้านคนที่ไม่ได้โยกย้ายเข้ามาในเมืองใหญ่ เพราะระบบทุกอย่างเข้าทั่วถึงแล้วนั่นเอง

สำหรับสินค้าอุปโภคที่ถูกตั้งเป้าว่า มีความสำคัญอันดับหนึ่งก็คือ ตู้เย็น เพื่อใช้ในการเก็บแช่อาหารสด อาหารแห้ง จากนั้นในด้านอื่นๆก็จะขยายตามมา

ปัจจุบัน ตลาดในชนบทหรือเขตชานเมืองของจีนคือพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการลงทุนจากต่างแดนเข้าเจาะได้เท่าไรนัก โดยเฉพาะตลาดด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผูกขาดไว้โดยยักษ์ใหญ่ในประเทศจีน แต่ในส่วนของสินค้าบริโภคและอุปโภคก็ยังมีโอกาสอยู่อีกมากเช่นกัน

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing