top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

4 กลุ่มสินค้าที่จีนยอมตัดภาระค่าใช้จ่ายออกวันนี้อยากแบ่งปันแนวกลยุทธ์การตัดภาระสิ้นเปลืองบางอย่างที่รัฐบาลจีนเลือกนำมาใช้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยเฉพาะด้านวิสาหกิจ ไปจนถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งแม้แต่ในภาคเอกชนเองก็ได้รับแนวคิดมาใช้ด้วย โดยมีรายงานของศาสตราจารย์หลินอี้ฟู ที่ชี้ว่าตั้งแต่ในปี 2000-2017 มีวิสาหกิจ 4 ด้านของจีนที่ได้เลือกตัดภาระส่วนเกินออก ดังนี้
1.กลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศ
หลายชาติมักไม่ยอมตัดภาระส่วนนี้ เช่น ด้านการทหาร ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งทางการจีนได้เลือกที่จะตัดภาระในเรื่องจำนวน เพื่อให้ความสำคัญกับคุณภาพและการพัฒนานวัตกรรมที่ทดแทนได้
2.กลุ่มสินค้าที่ตลาดรองรับไม่ใหญ่มากนัก แต่มีทรัพยากรมนุษย์อยู่จำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์ ซึ่งแทนที่จะพึ่งพาแรงงานจำนวนมากแบบเดิม ก็มุ่งไปที่การทำงานของระบบการผลิตและเครื่องจักรเพิ่มเติม โดยแรงงานที่ใช้ในการดูแลอุปกรณ์เหล่านั้นก็พัฒนาให้ไปสู่ความชำนาญเฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือชั้นสูงเหล่านั้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไป และทำให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปด้วย
3.กลุ่มสินค้าที่ต้องใช้ทุนสูง และตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่
ที่พบได้ก็คือ โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่อันดับต้นๆในประเทศจีน แต่ตลาดการเงินในประเทศไม่สามารถสนับสนุนความต้องการเงินทุนได้มากพอ จึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการเข้าสู่ตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนเป็นหลัก ไปจนถึงการร่วมทุนจากต่างประเทศด้วย
4.กลุ่มสินค้าที่ประเมินแล้วไม่มีความได้เปรียบทางการตลาดและทรัพยากรบุคคล
ทางเลือกที่จีนใช้คือ ปิดกิจการ แล้วโยกย้ายทรัพยากรบุคคลไปสู่สินค้าที่มีความต้องการมากกว่า และสามารถได้เปรียบทางการตลาดมากกว่า เรียกง่ายๆว่า อะไรที่ขายไม่ได้หรือขายยาก ก็อย่าไปยึดติดกับมันนั่นเอง
กลยุทธ์เหล่านี้ ทำให้จีนสามารถตัดภาระส่วนเกินของภาควิสาหกิจได้ไม่น้อยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แล้วหันไปทุ่มเทกับวิสาหกิจหรือกิจการที่สามารถต่อยอดได้มากขึ้น ไม่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing