top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ครบรอบ 40 ปีเปิดประเทศ จีนเตรียมเปิดท่าเรือการค้าเสรี ลดรายการสินค้าต้องห้ามจากรายงานของ Chinawatch นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้สรุปในรายงานของรัฐบาลจีนจากในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 1 โดยได้สรุปว่าจีนยุคใหม่นี้จะให้ความสำคัญกับการผลักดันในด้านโครงสร้างและรูปแบบการเปิดประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำร่องก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีและการลงทุนในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ

ผลสรุปนี้ถือว่าเป็นเสมือนการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปีของการเปิดประเทศจีนจากแนวทางของอดีตผู้นำเติ้งเสี่ยวผิง ที่เปิดประเทศจีนสู่การค้าเสรีภายใต้ระบอบสังคมนิยมจีน ซึ่งก็เป็นที่มาที่ทำให้จีนกลายเป็น 1 รัฐ 2 ระบบ ประเทศแรกของโลก

ในปี 2561 เป็นต้นไป จีนจะผลักดันการเปิดประเทศตามแนวยุทธศาสตร์เชิงกว้างและเชิงลึก โดยเริ่มจากการสร้างเขตการค้าเสรีและท่าเรือในภาคตะวันออกเป็นโมเดลนำร่อง จากนั้นจะมุ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามแนวทางการวิจัยที่ได้จากสำนักงานการวิจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศของคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ตามที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้วางแนวทางไว้ เช่น พัฒนาชายแดนให้เป็นตลาดการค้าเสรี การพัฒนาและผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นจุดแข็งของจีน กับธุรกิจบริการที่เป็นจุดอ่อนมานาน เพื่อยกระดับสู่การลงทุนจากต่างแดนมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก และการนำเข้าสินค้าคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี 2555 สัดส่วนในการเศรษฐกิจจีน มาจากลงทุนจากต่างประเทศที่มีสูงถึงร้อยละ 50 นับว่ามากที่สุด และเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางเพจ Levelupthailand

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer