top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

นำเข้าสินค้าไทยที่เสฉวน พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับจีนตอนในมีรายงานจากกรมศุลกากรนครเฉิงตู ได้แสดงให้เห็นข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของจีน โดยเฉพาะที่มณฑลเสฉวนว่ามีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของจีน

สำหรับที่เสฉวน ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญอันดับต้นๆของจีนที่คนไทยรู้จักกันมานานจากชื่อเสียงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประวัติศาสตร์ และภาคธุรกิจของจีนตะวันตกตอนใน ที่สำคัญคือยังเป็นศูนย์กลางการนำเข้าและส่งออกของจีนไปสู่ทวีปยุโรปด้วย

สำหรับยอดการนำเข้าส่งออกของเสฉวน ชี้ว่า ในปี 2560 ว่า มีมูลค่าสูงถึง 460,590 ล้านหยวน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบจากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการส่งออกที่ 253,850 ล้านหยวน และการนำเข้าที่ 206,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และ 46 เท่ากับว่ามีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของจีนตะวันตกตอนใน และหากเปรียบเทียบกับมณฑลอื่นๆ ต้องถือว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาก


หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่า การเติบโตของเสฉวนในทางเศรษฐกิจ เป็นผลสะท้อนมาจากโครงการและการผลักดันต่างๆจากภาครัฐของจีน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในยุคใหม่ที่เรียกว่า One Belt One Road ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าสำหรับการส่งออกและนำเข้าของจีนต่อไปในอนาคต ที่สำคัญคือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆในการส่งออกสินค้าของจีนด้วย

ในส่วนของการนำเข้านั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่า ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ทำให้ประชากรจีนในเมืองส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็มีความต้องการในส่วนของปัจจัยต่างๆเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน นี่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสฉวนมีความต้องการนำเข้าสินค้าบริโภคและอุปโภคที่สูงมากขึ้น

อีกข้อหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะส่งผลในทางบวกสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนก็คือการเริ่มทดลองใช้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งได้เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสินค้าที่ต้องใช้เวลานานให้ลดลง


สำหรับสินค้าสำคัญที่มีการนำเข้าเสฉวนจากประเทศมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ สินค้าการเกษตร อาหารแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางพารา เสื้อผ้า เครื่องสำอาง นมผง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ซึ่งในส่วนที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากคือกลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วหมดไปนั่นเอง

สำหรับในปี 2560 การติดต่อการค้าระหว่างเสฉวนและไทยมีมูลค่าประมาณ 1,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การแข่งขันนำเข้าส่งออกในจีนโดยเฉพาะที่เสฉวนจะมีความเข้มข้นสูง แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยอีกมาก

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางเพจ Levelupthailand

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing