บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

Recommend

หมู่บ้านสีเขียว เพิ่มจุดขายทางการท่องเที่ยวของเมืองหนิงปอเดิมทีเมืองหนิงปอก็ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจีนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธุรกิจที่น่าลงทุนและเป็นศูนย์กลางสำคัญทางการเมืองของจีน

กระทั่งในปี 2017 เมืองหนิงปอได้เป็นหนึ่งในเมืองเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ ตามแนวนโยบาย Green City ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลภาวะในระยะยาว ซึ่งแนวคิดง่ายๆก็คือ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมสีเขียว แม่น้ำ และภูเขาในเมืองหนิงปอเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานชาวจีนต่อไป

ปัจจุบันหมู่บ้านในหนิงปอหลายแห่งได้ดำเนินการในด้านงานสีเขียวจนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องมลภาวะในแม่น้ำได้ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นด้วย นับว่าเป็นต้นแบบที่น่าศึกษาสำหรับชุมชนขนาดเล็กที่จะรักษาธรรมชาติเอาไว้แต่ก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

New

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing