top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

นักท่องเที่ยวจีนมุ่งเป้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในไทยเพิ่มขึ้นรายงานจาก Chinainternerwatch ชี้ว่า นักท่องเที่ยวจีนนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยตัวหัวที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่คนละ 3,000 เหรียญสหรัฐ ต่อการท่องเที่ยวในหนึ่งทริป และมีมูลค่าในการใช้จ่ายสูงราว 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของคนจีน รวมถึงในแต่ละทวีป กลายเป็นรูปแบบ Lifestyle ส่วนหนึ่งในชีวิตของคนจีนไปแล้ว ส่วนหนึ่งอาจเพราะการใช้ชีวิตที่ต้องอยู่กับการแข่งขันที่สูง ความกดดัน และการที่ไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองได้เต็มที่ ทำให้ชีวิตในการทำงานของคนจีนค่อนข้างซีเรียส การออกไปท่องเที่ยวในต่างแดนจึงเป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้ปลดปล่อยทุกอย่างเต็มที่

คนจีนเองก็มีความสนใจในเรื่องของ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆในต่างแดน ดังนั้นลักษณะการท่องเที่ยวของคนจีนจึงไม่ได้เน้นแค่การออกไปช้อปปิ้งถล่มทลายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการได้ออกไปท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆของแต่ละประเทศ ซึ่งในไทยเองนั้น วัดวาอารามต่างๆก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ เป็นของเก่าหายากนั่นเอง

ผลพลอยได้คือ สินค้า ของที่ระลึก หรือสินค้าที่มีแบรนด์ที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่น Local แล้วขายในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น ก็จะได้รับความสนใจไปด้วย

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing