top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ผู้จะเริ่มบุกตลาดจีน ต้องรู้จักโควตานำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตรผู้ที่มองหาโอกาสนำเข้าส่งออกสินค้าไปจีน จำเป็นต้องศึกษาเรื่องโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออกอย่างละเอียด เนื่องจากในปัจจุบัน ภายใต้ข้อตกลง WTO จีนได้ประกาศลดหย่อนโควตานำเข้าสินค้าเกษตร โดยจะมีการปรับอยู่ทุกปี จีนมีความต้องการสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสูงมากก็จริง แต่รัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญและระวังในเรื่องการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้ที่จะเข้ามาแย่งชิงพื้นที่กับผู้ผลิตในประเทศด้วย ถึงกระนั้นก็ยังมีความต้องการในตลาดอยู่สูงมากในหลายมณฑล นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกหรือนำเข้าด้วยครับ

สำหรับกฎระเบียบว่าด้วยโควตานำเข้าสินค้าเกษตร มีดังนี้

สินค้าเกษตร 7 ประเภทที่ทางการจีนกำหนดโควตานำเข้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี น้ำตาล ฝ้าย ขนแกะ และ Tops (ขนหยาบของสัตว์) สินค้าเหล่านี้หากการนำเข้าอยู่ในโควตาจะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราต่ำ ส่วนที่ไม่อยู่ในโควตาจะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่กำหนดตามปกติ หรือตาม “Regulations of the People's Republic of China on Import and Export Duties”

สำหรับโควตานำเข้าสินค้าเกษตรจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.โควตาสำหรับรัฐวิสาหกิจและโควตาสำหรับเอกชน กล่าวคือ โควตาสำหรับรัฐวิสาหกิจขอได้เฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสิทธินำเข้า - ส่งออก

2.โควตาสำหรับเอกชนขอได้เฉพาะเอกชนที่มีสิทธินำเข้า - ส่งออก

สำหรับสินค้าที่เกี่ยวกับ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลีและฝ้าย ถือว่าอยู่ในกลุ่มสินค้าละเอียดอ่อน จำเป็นต้องยื่นขอโควตานำเข้าจากคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) ส่วนสินค้าน้ำตาล ขนแกะ และ Tops ต้องยื่นขอโควตาจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน (Ministry of Commerce) โดยบริษัทที่ยื่นขอโควตานำเข้าสินค้าก็จะได้รับใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรตามโควตา (The certificate of import tariff quotas of agricultural products) แต่ถ้าเป็นการนำเข้าเพื่อแปรรูปหรือเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนจะได้รับยกเว้นการขอโควตา

ส่วนช่วงเวลายื่นขอ อยู่ราววันที่ 15 - 30 ตุลาคมทุกปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของจีนและคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจะประกาศในเว็ปไซต์ www.mofcom.gov.cn และ www.sdpc.gov.cn โดยจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อแจ้งจำนวนโควตาของสินค้าเกษตร อีกทั้งบริษัทที่ยื่นขอโควตาจะต้องส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปีเช่นกัน

ส่วนการประกาศผู้ได้รับโควตา จะอยู่ภายในวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี (เดือน ม.ค.-ธ.ค.) ส่วนกรณีสินค้าเกษตรส่งจากต้นทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม และส่งถึงปลายทางในปีถัดไปนั้น เราต้องไปยื่นขอขยายเวลาสำหรับโควตานำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าด้วยครับ และไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับผู้ได้รับโควตา หากไม่สามารถนำเข้าตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้องคืนโควตาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่ 15 กันยายนของทุกปี และหากมีบริษัทที่ประสงค์ยื่นขอ ก็สามารถดำเนินการได้ในช่วงวันที่ 1 - 15 กันยายนของทุกปีเช่นกัน

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#