top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

"ตรุษจีนที่ผ่านมา คนจีนส่งอั่งเปาผ่าน WeChat กว่า 46,000 ล้านซอง"WeChat เผยในช่วงตรุษจีนปี 2560ที่เพิ่งผ่านพ้นมา มีการรับส่งอั่งเปาออนไลน์จำนวนมากถึง 46,000ล้านซอง โดยเพิ่มขึ้น 43.3% จากช่วงเวลาเดียวกัน (27 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์) ของปีที่แล้วเฉพาะวันที่ 27 มกราคมเพียงวันเดียว มีการรับส่งอั่งเปา 14,000 ล้านซอง โดยผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านคน ทังนี้มีสถิติที่น่าสนใจคือ มีชายคนหนึ่งในเซินเจิ้นส่งอั่งเปาผ่าน WeChat มากถึง 2,125 ซอง และชายอีกคนหนึ่งได้รับอั่งเปาผ่าน WeChat ทั้งหมด10,069 ซอง สำหรับ กว่างตง ถือเป็นมณฑลที่มีการรับส่งอั่งเปาผ่าน WeChat มากที่สุดในช่วงตรุษจีน ด้วยจำนวนถึง 5,840 ล้านซอง ตามมาด้วย เจียงซู (2,930 ล้านซอง), ซานตง (2,640 ล้านซอง) และเหอเป่ยกับเจ้อเจียง มณฑลละ 2,420 ล้านซอง ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นพื้นที่นอกประเทศจีน ที่มีการส่งอั่งเปาผ่าน WeChat จำนวนมากที่สุด ที่มา: GlobalTimes, Facebook Page อ้ายจง

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing