top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ฺBMC คืออะไรเมื่่อกล่าวถึง Business Model Canvas หรือ BMC หลายๆท่านอาจจะคุ้นหู แต่อาจจะมีหลายท่านไม่คุ้นกับคำนี้ ทาง Level Up Thailand จึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของ BMC มาแนะนำเพื่อให้หลายๆท่านที่กำลังสงสัยอยู่ตอนนี้ ได้ทำความรู้จักกับ BMC ให้มากยิ่งขึ้น ฺ BMC เป็นเครื่องมือ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมทั้งหมดพร้อมทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ไปพร้อมกัน โดยแบ่งออกเป็น 9 ส่วนย่อย สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบคนเดียว หรือ จะร่วมมือกันเป็นทีมเพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ก็ได้ วิธีการในการใช้เครื่องมือ BMC คือ การพิมพ์โมเดลนี้ออกมาและวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของธุรกิจ อีกทั้งยังทำเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำธุรกิจควรมี Business Model ที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจนั้นๆ และทำให้เรารู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น