top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ Wechatในจำนวน 640 ล้านคนใช้ที่ใช้ WeChat ในสมาร์ทโฟน 54 เปอร์เซ็นใช้แอพฯมากกว่า 1 ชม.ต่อวัน และประมาณ 60 เปอร์เซ็นเปิดแอพฯนี้มากกว่า 10 ครั้งในหนึ่งวัน

คนจีนติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาและใช้เวลามากกับแอพฯ Wechat ทั้งพูดคุย แชร์เรื่องราวไปจนถึงการ รับข่าวสารต่างๆ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ในปรเทศจีน แต่ก็มี 70 ล้านคนเป็นผู้ใช้แอพฯนี้และอยู่นอกประเทศจีน

WeChat มีเวอร์ชั้นภาษาต่างๆมากกว่า 20 ภาษา ครอบคลุมมากว่า 200 ประเทศ/พื้นที่ มันถือได้ว่าเป็นแอพลิเคชั่นแรกที่สามารถครอบคลุมได้กว้างมากกว่า 70 ประเทศ/พื้นที่

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing