top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ปักกิ่งนำดัชนีการบริโภคในจีน ส่วนเซินเจิ้นเติบโตเร็วสุด


ปักกิ่งนำโด่ง ดัชนีการบริโภคในจีน ตามมาด้วย เซี่ยงไฮ้ และ กว่างโจว


และเซินเจิ้น มีการอัตราการเติบโตเร็วที่สุด



สำหรับข้อมูลนี้เปิดเผยโดย Chinainternetwatch เพื่อแสดงถึงการจัดอันดับของเมืองที่มีดัชนีการบริโภคในจีน โดยในกลุ่มนำ 5 อันดับแรก คือเมืองจากกลุ่ม Tier-1 ได้แก่


ปักกิ่ง อยู่ที่ 127.78

เซี่ยงไฮ้ อยู่ที่ 97.07

กว่างโจว อยู่ที่ 82.58

เซินเจิ้น อยู่ที่ 78.88

หางโจว อยู่ที่ 63.08



อ้างอิงข้อมูลจาก chinainternetwatch



สำหรับข้อมูลและตัวเลขที่ถูกนำมาคำนวณในค่า GDP สำหรับอันดับดังกล่าว มาจากมูลค่าของการค้า รายได้ โครงสร้างของ Logistics ระบบสาธารณูปโภค สุขภาพของประชากร วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงทัศนคติการบริโภคของประชากร



ซึ่งอันดับที่ได้ก็ไม่น่าแปลกใจสำหรับปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนและเป็นที่ทำการรัฐบาล ในขณะที่เซี่ยงไฮ้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีการลงทุนจากต่างชาติมากที่สุดของจีน


ส่วนอันดับที่น่าสนใจคือ เซ้นเจิ้น เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด สมกับเป็น Silicon Valley ของจีน



Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing