top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สื่ออเมริกาตีข่าว วัยรุ่นจีนเชื่อมันรัฐบาลมากขึ้น หลังจัดการโควิดได้ผลดี

วอชิงตันโพสต์ สื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้วิเคราะห์ว่า จากเดิมที่ชาวจีนจำนวนไม่น้อยมีความไม่พอใจการทำงานของภาครัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นในจีนที่ปกปิดข้อมูลเรื่องการระบาดของโควิด-19 จนกระทั่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

.

แต่ด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหา และการจัดการเรื่องวัคซีนที่รวดเร็ว รวมถึงนโยบายต่างๆหลังจากนั้น ทำให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางของโควิดที่สามารถรับมือเรื่องนี้ได้ดี และอาจจะทำให้ชาวจีนเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลของตนเองมากขึ้นไปด้วย

.

ทางวองชิงตันโพสต์ได้สอบถามจากชาวจีนกว่า 20,000 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อรัฐบาลของพวกเขา นับตั้งแต่การเปิดเมืองอู่ฮั่นหลังจากล็อคดาวน์เมื่อปีก่อน โดยสำรวจผ่านทางแพลทฟอร์มออนไลน์ จากกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาชาวจีนจาก 53 มหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าการบริหารจัดการหลังจากล็อคดาวร์เมือง ทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้น

.

วอชิงตันโพสต์วิเคราะห์ว่า การสำรวจดังกล่าวอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแบบเต็มร้อย แต่ก็น่าจะช่วยสะท้อนทัศนคติและมุมมองที่วัยรุ่นจีนยุคใหม่มีต่อรัฐบาลของตนเองได้ในระดับหนึ่ง


นอกจากนี้นโยบายของจีนในช่วง 3-4 ปีหลัง ก็อาจจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นจีนแผ่นดินใหญ่รุ่นใหม่ๆ มองโอกาสในการกลับมาสร้างกิจการในจีนมากกว่าในต่างประเทศ แม้ว่าพวกเขาจะออกไปศึกษาต่อในหลายประเทศทั่วโลก แต่หากมองถึงโอกาสในการสร้างกิจการ จีนมีนโยบายที่เอื้อต่อการทำธุรกิจของคนจีนรุ่นใหม่มากเป็นพิเศษ


ที่มา

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/05/05/did-pandemic-shake-chinese-citizens-trust-their-government/Comments