top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

4 ปัจจัย ไทยยังเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีน หากเปิดประเทศ.ตรงนี้มีการสำรวจและรายจากสื่อบางสำนักของจีนที่ชี้ว่า ประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามา หากวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย หรือเบาบางลงไปแล้ว

.

สำหรับเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจีนชุดแรกๆตั้งเป้าจะเข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ คือ ภูเก็ต กรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ ตามด้วยเมืองอื่นๆ รวมถึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามาในเมืองรองมากขึ้นด้วย

.

สำหรับหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาในไทย มาจากหลายสาเหตุ เช่น

.

1.ประเทศไทยอยู่ใกล้จีน เดินทางง่าย

.

2.จากข้อแรก ทำให้วางแผนได้ไม่ยาก ตัดสินใจเดินทางง่าย

.

3.มีค่าครองชีพถูก ทั้งค่าสถานที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถ และอื่นๆ

.

4.รสชาติอาหารอร่อย ถูกปากคนจีนมาก

.

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีก เช่น ความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ที่ทำให้คนจีนรู้สึกว่าคนไทยเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกัน อีกทั้งคนจีนก็มีความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่หลายแห่งของไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์และอื่นๆ