top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ผลสำรวจเผยชาวจีนถึง 14% ปัจจุบันออกนอกบ้านไม่พกเงินสดบริษัทวิจัยตลาด Ipsos ของฝรั่งเศสเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้ระบบจ่ายเงินผ่านมือถือของคนจีน พบข้อมูลน่าสนใจดังนี้

  • 14% บอกว่าปัจจุบัน พวกเขาออกนอกบ้านโดยไม่พกเงินสดติดตัวแล้ว

  • 26% บอกว่า ยังพกเงินสดติดตัวไปด้วย แต่ไม่เกิน 100 หยวน (ประมาณ 513 บาท)

  • 74% มั่นใจว่า มีเงินสดเพียง 100 หยวน ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติตลอดทั้งเดือน

  • 84% เชื่อว่าถ้ามีแค่โทรศัพท์มือถือ ไม่มีเงินสดเลย ก็สามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้ตามปกติ

ผลสำรวจนี้สะท้อนว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการจ่ายเงินผ่านมือถือสูง โดยตัวเลขเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลังนั้น โตถึงปีละ 195% ซึ่งมี WeChat Pay ครองส่วนแบ่งการจ่ายเงินสูงสุด มีผู้ใช้งาน 938 ล้านคน ที่มา https://www.blognone.com/node/95344

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer