top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจีนปี 2020


จากปัญหาการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าประเทศจีน คือประเทศแรกที่โดนพิษไวรัสร้ายตัวนี้เล่นงานจนน่วม ก่อนที่ทั้งโลกจะค่อย ๆ เจอผลกระทบในรูปแบบเดียวกัน ประเทศไหนจะหนัก เบา ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ

แต่สิ่งที่อยากเล่าให้ฟังกันวันนี้คือ ผลกระทบจากการเกิดไวรัสโควิด-19 ต่อบรรดาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศจีน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มออกมาชัดเจนว่า อุตสาหกรรมประเภทใดเกิดความเสียหายมากที่สุด และอุตสาหกรรมประเภทใดที่แม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแย่อย่างที่คิด


ผลกระทบของอุตสาหกรรมในจีนจากวิกฤตโควิด-19

นับตั้งแต่การเกิดปัญหาไวรัสโควิด-19 ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจในประเทศจีนจำเป็นต้องหยุดลงชั่วคราวเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไม่ให้ลุกลามไปมากกว่าเดิม แน่นอนว่าการหยุดธุรกิจหลาย ๆ ประเภทเป็นเวลานานย่อมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง หากสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลาย

ความน่าสนใจคือ ธุรกิจที่ถูกมองเอาไว้อยู่แล้วว่าน่าจะมีผลกระทบหนักก็เป็นไปตามนั้นจริง ๆ ส่วนธุรกิจบางอย่างที่ก่อนเกิดเหตุอาจไม่ได้มีผลประกอบการดีมากนัก แต่เมื่อมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมาพวกเขากลับไม่ได้รับผลกระทบใหญ่หลวงเหมือนกับธุรกิจที่มีผลประกอบการดีก่อนหน้าหลายแห่ง


สถิติแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมจากสถิติที่เห็นในภาพจะบอกแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในประเทศจีนได้ชัดเจนมาก ๆ ดังนี้

- ธุรกิจประเภทสันทนาการต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว, สวนสนุก, ห้องพัก รีสอร์ท โรงแรมต่าง ๆ มีแนวโน้มผลกระทบสูงถึง 5.8%

- ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง โดยเฉพาะบรรดาขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน, รถไฟ, รถประจำทาง มีแนวโน้มผลกระทบ 2.3%

- ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ห้างร้านต่าง ๆ มีแนวโน้มผลกระทบ 2.1%

- ธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มีแนวโน้มผลกระทบ 2%

- ธุรกิจรถยนต์และอะไหล่ต่าง ๆ มีแนวโน้มผลกระทบ 1.8%

- ธุรกิจสินค้าที่ไม่ใช่โลหะ มีแนวโน้มผลกระทบ 1.7%

- ธุรกิจด้านงานบริการ, การเงิน, อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง มีแนวโน้มผลกระทบ 1.6%

- ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค, กระดาษ สื่อสิ่งพิมพ์ มีแนวโน้มผลกระทบ 1.5%

- ธุรกิจด้านโลหะพื้นฐาน เช่น ทองแดง, ตะกั่ว, สังกะสี ฯลฯ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มผลกระทบ 1.4%

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, การเกษตร มีแนวโน้มผลกระทบ 1.3%


ผลสรุปจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19

จากผลที่เห็นจะพบได้ชัดเจนว่าบรรดากิจกรรมสันทนาการ รวมถึงกิจกรรมที่ต้องให้บริการผู้คน ซึ่งต้องมีกลุ่มคนไปใช้บริการ มีเปอร์เซ็นต์ได้รับผลกระทบสูงมาก ๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่มีเปอร์เซ็นต์สูงแบบกระโดดไปไกลสุด ๆ ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจอื่น ๆ แม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่ได้สูงนัก โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบน้อยสุด เนื่องจากยังคงเป็นปัจจัย 4 ที่ผู้คนต้องใช้เป็นประจำ


สรุปแนวคิด

ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ธุรกิจด้านสันทนาการได้รับผลกระทบสูงสุด เพราะเมื่อเกิดโรคระบาดประเภทนี้ขึ้น การรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ด้วยเหตุนี้พวกธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจสวนสนุก และอื่น ๆ ที่ผู้คนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความประทับใจ ความคุ้มค่าในการใช้ชีวิต ต้องถูกพักลงชั่วคราวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต่อมาคือบรรดาธุรกิจที่ยังต้องอาศัยผู้คนในการใช้งาน ไม่สามารถซื้อสินค้า / บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น ธุรกิจขนส่งมวลชน ห้างสรรพสินค้า ห้างร้านต่าง ๆ หรือบรรดาธุรกิจบริการ ก็ได้รับผลกระทบตามมาเช่นกัน เพียงแต่มันยังเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป ซึ่งบางส่วนยังคงต้องใช้บริการอย่างเดิม แม้จะลดลงบ้างก็ตาม

ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดคือบรรดาธุรกิจสินค้า / บริการ ที่ไม่จำเป็นต้องพบปะเจอหน้ากัน แต่ยังคงสามารถซื้อได้ตามปกติ ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะเน้นซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นกว่าเดิม และมีแนวโน้มในอนาคตต่อให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่การซื้อ-ขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะยังคงได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลงแน่ ๆ

ท้ายที่สุดธุรกิจใดที่ได้รับผลกระทบก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างในบ้านเรา ธุรกิจโรงแรมหลาย ๆ แห่งที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ พวกเขาจำเป็นต้องหันมาให้บริการในด้านอื่นเพื่อยังคงสถานะเพื่อการอยู่รอดต่อไป เช่น ทำเป็นร้านอาหาร, บริการอาหารห่อกลับบ้าน ซึ่งตรงนี้ยังพอได้เงินเข้ามาดีกว่าที่จะไม่มีรายรับเลย

หรือบางส่วนยินดีให้ใช้สถานที่เป็นพื้นที่กักตัว พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของแพทย์ พยาบาล แม้กลุ่มนี้พวกเขาจะไม่ได้เงินแบบเห็นกับตา แต่ได้เรื่องภาพลักษณ์ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในอนาคตหากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ


ที่มา : statista.com


========================================= #คิดถึงการตลาดจีน#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

Comentários


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing