top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เพื่ออนาคต รัฐบาลจีนอัดงบเกือบ 24 พันล้านดอลลาร์ให้การศึกษาภาคบังคับ ปี 2563


การที่ประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต้องเริ่มตั้งแต่ความใส่ใจด้านบุคลากรในวัยเยาว์ เวลานี้ประเทศจีนซึ่งค่อย ๆ ก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกพวกเขาไม่ได้หยุดนิ่งแค่เรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่แข่งกับแบรนด์ดังหรือสร้างตนเองให้เป็นเบอร์ 1 แต่รัฐบาลของจีนยังสนับสนุนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อคาดหวังให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นมาและพัฒนาประเภทต่อไป

เรื่องนี้น่าสนใจและอยากเล่าสู่กันฟัง เพราะมันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนใส่ใจกับคุณภาพการศึกษา เด็ก ๆ ทุกคนต้องได้รับการเข้าเรียนตามระดับการศึกษาขั้นต่ำ ตรงนี้เองจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างแน่นอน


รัฐบาลจีนอัดงบเต็มสูบเพื่อการศึกษาภาคบังคับ

งบประมาณกลางของจีนได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนจำนวน 169.59 พันล้านหยวน (ราว 23.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับประจำปี 2563 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือว่างบตรงนี้เพิ่มขึ้น 8.3%

เงินอุดหนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อรับประกันการศึกษาภาคบังคับพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงได้กำหนดเอาไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดเรียนในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นไป โรงเรียนในภาคกลางกับภาคตะวันตกของจีนจะได้รับเงินอุดหนุนเทียบเท่ากับโรงเรียนในภาคตะวันออกของประเทศ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาจะได้รับเงิน 650 หยวน / ปี ตามจำนวนนักเรียนที่ทางโรงเรียนมีอยู่ ขณะที่โรงเรียนระดับมัธยมจะได้รับเงิน 850 หยวน / ปี ตามจำนวนนักเรียนเช่นกัน

นอกจากนี้ทางกระทรวงยังจะทำการคัดเลือกและมอบหมายให้ส่งครูไปตามพื้นที่ชนบทมากขึ้น รวมถึงยังให้ความสำคัญถึงผลกระทบของแต่ละโรงเรียนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมกับเด็ก ๆ ตามพื้นที่ยากจนด้วย


ทั้งนี้กระทรวงการคลังของประเทศจีนได้จัดสรรงบประมาณกลางราว ๆ 749.5 พันล้านหยวน จากงบกลางตามแผนช่วงที่ 5 ปีที่ 13 (2016-2020) และงบ 90% จะเป็นการลงทุนในชนบท ซึ่งทางกระทรวงยังได้มีการระบุเพิ่มเติมว่า นักเรียนราว ๆ 154 ล้านคน ทั่วประเทศ จะได้รับค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวมถึงจะได้รับหนังสือเรียนฟรี นักเรียนราว 25 ล้านคน จากครอบครัวยากจนจะได้รับค่าครองชีพ นักเรียน 32 ล้านคน จากพื้นที่ยากจนมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่ปรับปรุงคุณภาพโภชนาการในทุก ๆ ปี

ซึ่งประเทศจีนได้มีการกำหนดเงื่อนไขการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด 9 ปี ให้กับเด็ก ๆ เพื่อครอบคลุมตั้งแต่การเรียนชั้นประถมถึงมัธยมต้น


สรุปแนวคิด

ส่งที่นำมาเล่านี้อาจไม่ได้กล่าวถึงเชิงธุรกิจโดยตรง แต่ถ้าสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าประเทศจีนให้ความสำคัญกับเด็กมาก ๆ เพราะพวกเขามองว่านี่คืออนาคตของชาติอย่างแท้จริง มีการทุ่มงบประมาณหลักพันล้านเพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนเข้าถึงการศึกษาตามขั้นพื้นฐานที่ควรเป็น อย่าเหมา