top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ตัวเลือกการเผยแพร่เนื้อหาบนอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน


สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน การใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศจีนจะถูกควบคุมและออกกฎโดยหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับจากเมืองหรือภูมิภาคนั้น ๆ พื้นฐานของกฎต่าง ๆ ที่ถูกตั้งขึ้นก็เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในเนื้อหาหรือธุรกิจของคุณก่อนเผยแพร่ว่ามีหลักเข้ากับการได้รับใบอนุญาตหรือไม่ ซึ่งใบอนุญาตในการเผยแพร่เนื้อหาหรือ ICP ของจีนเองก็มีอยู่หลายระดับ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและปัจจัยอื่น ๆ

เรื่องนี้น่าสนใจและอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง เพราะบรรดาธุรกิจของไทยที่มีความประสงค์อยากไปทำตลาดในเมืองจีนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ต้องเกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา รวมถึงยังเป็นแนวทางดี ๆ ในการทำธุรกิจอีกด้วย


ไม่อยากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบในจีนทำอย่างไรดี

อย่างไรก็ตามยังพอมีช่องว่างให้กับธุรกิจที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตเผยแพร่เนื้อหา หรือ ICP เพราะสามารถลงเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ ของประเทศจีน, อีเมล์จีน, โซเชี่ยลมีเดียของจีน, เสิร์ช เอนจิ้นของจีน ฯลฯ อย่างไรก็ตามหากลงผ่านช่องทางดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้วยการเผยแพร่เป็นภาษาจีน ซึ่งทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านั้นจะเป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปิดกั้นเนื้อหาที่มองว่าไม่เหมาะสมออกไป

แม้รายละเอียดทั้ง 2 แบบจะดูซับซ้อนและเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนถือเป็นเป้าหมายของธุรกิจหลายแห่งบนโลกเนื่องจากมีจำนวนประชากรอยู่เยอะ จึงอยากแนะนำวิธีเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ ของคุณในประเทศจีนดังนี้

แพลตฟอร์มระหว่างประเทศกับจีน

International and Chinese System as a Service (SaaS) ระบบระหว่างประเทศกับจีนในฐานะผู้ให้บริการ


สถานะอินเตอร์เน็ตของคุณเอง

ทั้งนี้ คำว่า ระหว่างประเทศ คือ ทุก ๆ บริการที่อยู่นอกประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่แปลความหมายได้คือ หากมีคนในประเทศพยายามเข้าถึงอินเตอร์ที่มาจากภายนอก เช่น Youtube, Facebook ฯลฯ ก็อาจถูกบล็อก หรืออาจใช้งานได้ช้าลง และแน่นอนว่าในประเทศจีนไม่สามารถใช้งาน Google ได้


บทสรุปการจัดการตัวเลือกเพื่อเผยแพร่เนื้อหาบนอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน

International and Chinese Service Delivery Platforms (SDP) หรือ แพลตฟอร์ให้บริการระหว่างประเทศและจีน

ถือเป็นซัพพลายเออร์ลำดับที่ 3 ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค เช่น บริการโทรศัพท์มือถือ, การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, เสิร์ช เอนจิ้น, เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ เช่น Amazon, E-Bay

สำหรับในเมืองจีน SDP ได้รับความนิยมสูงมากเพราะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล โดยพวกเขาเองก็มีบริการจากต่างประเทศเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างชาติสามารถขายสินค้าในประเทศจีนได้โดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจกับชาวจีนโดยตรง

International and Chinese System as a Service (SaaS)

เป็นการให้สิทธิ์เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ ต้องมีการสมัครสมาชิกและถูกส่งผ่านโฮสต์ พร้อมทั้งระบบการจัดการต่าง ๆ บ่อยครั้งมักถูกเรียกว่า on-demand software

สถานะอินเตอร์เน็ตของคุณเอง

ทำการเผยแพร่อินเตอร์เน็ตด้วยตนเองผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศหรือภายในประเทศจีนเองก็ตามผ่านบริการของโฮสต์ติ้งและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

ด้วยความที่ประเทศจีนไม่ให้ใช้งานเสิร์ช เอนจิ้น จากภายนอก พวกเขาจึงพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง แล