บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

Recommend

Cost Structure ต้นทุนของธุรกิจต้นทุนคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการกำเนินธุรกิจ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.ต้นทุนที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ หมายถึงต้นทุนที่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟ ค่าเช้าสถานที่ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น 2.ต้นทุนที่ใช้พัฒนาธุรกิจ หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เช่น งบโฆษณา งบในการจัดงานแถลงข่าว งบในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

Business Model Canvas ควรเขียนโครงสร้างของต้นทุนออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1.ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนที่ต้องจ่ายประจำในแต่ละเดือน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าออฟฟิศ

2.ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ต้นทุนที่จะจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง

3.ต้นทุนผลิตมากแล้วถูกลง (Economy of Scale) กลุ่มที่ควรสั่งทำไว้จำนวนมากเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุน เช่น แผ่นพับหรือแฟ้มของธุรกิจ

4.ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (Economy of Scope) กลุ่มที่ควรสั่งจากซัพพลายเยอร์เจ้าเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนของซัพพลายเยอร์ ซึ่งจะส่งผลให้เราได้สินค้าในราคาที่ถูกลงไปด้วย

#onlinemarketing #marketing #BMC #businessmodelcanvas #การตลาด #online #ธรกจ

ดู 8,951 ครั้ง0 ความคิดเห็น

New

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing

China ecommerce

บทความแนะนำ

บริการของเรา

levelupthailand | China Marketing บริการทำการตลาดจีน
E-Book บุกตลาดจีน | ประเทศไทย | China Marketing บริการทำการตลาดจีน
call level up china
  • facebook level up china
  • line level up china

บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ​ I  สวนเพลิน มาร์เก็ต ชั้น 3 3654 ถนนพระรามที่ 4 คลองตัน คลองเตย กทม 10110