top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ถนน แกรนด์บาซาร์ในซินเจียง กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงวันหยุด

ซินเจียง อาจจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกของจีนที่ถูกพูดถึงกันมากในประเด็นทางการเมืองและเรื่องชาติพันธุ์ แต่ที่จริงแล้วในปัจจุบันพื้นที่นี้กำลังถูกโปรโมทในแง่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมากขึ้นในหลายปีหลัง


ซึ่งในวันหยุดครบรอบชาติจีนวันที่ 1 ตุลาคม และวันหยุดยาวที่กำลังจะถึงนี้ หลายพื้นที่ในจีนมีการเตรียมเฉลิมฉลองและจัดเทศกาลต่างๆเพื่อรับวันหยุดยาว ซึ่งที่ซินเจียงเองก็มีการเตรียมจัดงานรับวันหยุดยาวเหมือนกัน


โดยหนึ่งในจุดเด่นที่ใช้ต้อนรับและกระตุ้นการท่องเที่ยวในซินเจียง ก็เช่น ตลาดแกรนด์บาซาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมมากทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวอุยกูร์เป็นหลัก


มาชมภาพของตลาดที่ว่าในซินเจียงกันครับที่มาภาพ


コメント


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing