top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

อู่ฮั่น เมืองเศรษฐกิจจีน ความรุ่งเรืองก่อนโควิด-19

อู่ฮั่น เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเจริญและเป็นเมืองเศรษฐกิจติดใน 10 อันดับแรกของจีน ก่อนที่จะโดนโควิด-19 แพร่ระบาด แล้วส่งผลต่อการปิดเมืองด้วย


ซึ่งเวลานี้เราทราบกันดีกว่าหลังจากโดนไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรการจำนวนมาก ไปจนถึงการสั่งปิดเมือง และห้ามคนจีนออกเดินทางไปนอกประเทศด้วย


สำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการปิดเมืองและเมืองข้างเคียง ในมณฑลหูเป่ยด้วย


แต่ก่อนที่จะโดนปิดเมือง ที่นี่คือเมืองที่กำลังเจริญอย่างยิ่งในฐานะที่มั่นทางเศรษฐกิจของมณฑลหู่เป่ยและทางใต้ของจีน วันนี้มารู้จักกับอู่ฮั่นในเบื้องต้นกัน


อู่ฮั่น เมืองทางเศรษฐกิจของจีน


“อู่ฮั่น” ปัจจุบันมีฐานะเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคสามก๊ก ซึ่งถ้าเปรียบไปก็คือเคยเป็นส่วนหนึ่งในง่อก๊กของซุนกวนมาก่อน

สำหรับสถานที่ตั้ง เมืองอู่ฮั่นอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศจีนค่อนมาทางตะวันออกและทางใต้ ถูกพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จนมีความเจริญและถูกยก่องให้เป็นเสมือนกับ ชิคาโกแห่งตะวันออก


อู่ฮั่นยังนับเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านคมนาคมทางตอนกลาง และตะวันออกของจีน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออก ตะวันตกตอนกลาง ภาคใต้ และภาคกลางได้ด้วย ที่สำคัญคือเป็นเมืองที่มีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สำคัญของจีนให้ออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ


ทั้งนี้หากย้อนไปหลังจากจีนได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบสังคมนิยม และก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 โครงการพัฒนาเมืองอู่ฮั่นก็เริ่มต้าขึ้น โดยเหมาเจ๋อคง ได้เริ่มสั่งให้มีการออกแบบสะพานรถไฟและรถยนต์ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง รวมถึงการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำฉางเจียงอู่ฮั่น นับว่าเป็นสะพานแห่งแรกของจีนที่ใช้ระบบสองในหนึ่งคือสามารถใช้ข้ามสะพานได้ด้วยรถยนต์และรถไฟ นี่จึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางด้านคมนาคมที่สำคัญมาก


GDP อันดับ 9 ของจีน


ในปัจจุบัน เมืองอู่ฮั่นมีขนาดของ GDP มากกว่า 1.4 หมื่นล้านหยวน เป็นอันดับ 9 ของประเทศจีน


เมืองอู่ฮั่นยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความสามารถในด้านวิศวกรรม สถาปนิก งานช่าง การรถไฟ ท่าเรือ ไปจนถึงนักธุรกิจด้านต่างๆ ทำให้เมืองนี้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในเวลาไม่กี่ทศวรรษ


เมืองแห่งนักศึกษามหาวิทยาลัย


เมืองอู่ฮั่น ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมของมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของจีน และมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ภายในเมืองมากกว่า 1 ล้านคน ทำให้เป็นเมืองที่มีนักศึกษามากที่สุดในโลกไปด้วย