top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ชมคลิป หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงของจีน

ผลงานของบริษัท Petoi ซึ่งโปรเจคหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 ต่อมาจึงมีการออกแบบหุ่นยนต์แมวเพื่อวางจำหน่าย แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่น้อย สามารถทำยอดขายได้ในระดับหนึ่งจากทั่วโลก แต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้น


ข้อเด่นคือ หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนี้สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกลแล้วสั่งให้ทำเรื่องต่างๆได้ด้วย


มาลองชมคลิปหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงคลิปที่มา

https://www.youtube.com/watch?v=_0R6XWoMTBg
Комментарии


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer