top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เถียนตง อำเภอแห่งการไลฟ์ขายมะม่วงของจีน
เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการขายของออนไลน์ในจีน ผ่านการรีวิวสินค้าด้วยไลฟ์สตรีม ซึ่งมีแอปและฟีเจอร์หลายตัวให้เลือกใช้ แต่ตัวที่นิยมที่สุดเห็นจะไม่พ้น Taobao Live เพราะเป็นฟีเจอร์สำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อย

.

ที่อำเภอเถียนตง เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางใต้ของจีน ได้ชื่อว่าเป็น อำเภอแห่งการไลฟ์ขายมะม่วง

.

ความนิยมนี้เกิดขึ้นจากสมาคมอีคอมเมิร์ซท้องถิ่นในจีนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ และเป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าจับตามองอย่างมาก เพราะสมาคมนี้ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเท่านั้น แต่มีส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นอย่างมาก ที่ช่วยในการกระจายผลผลิตออกไปในเมืองอื่นๆทั่วประเทศจีนด้วย ที่สำคัญคือเป็นการช่วยเพิ่มสร้างงานและโอกาสทางรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นหลายร้อยคน

.

สำหรับแนวทางอีคอมเมิร์ซชนบท กำลังได้รับความนิยมและมาแรงในหลายพื้นที่ของจีน


ที่มาคลิป

https://www.youtube.com/watch?v=6uFZBuamGDg


Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing