top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

บริษัท เลเวลอัพ ไชน่าจำกัด ร่วมสัมมนาหัวข้อ“SUPER BRAND MANAGER รุ่นที่ 34” โดยสมาคมการตลาดฯ
บริษัท เลเวลอัพ ไชน่า จำกัด ( Level Up China Co., Ltd.) นำโดย นายบรรณ ภุชงค์เจริญ และนายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ร่วมสัมมนา “SUPER BRAND MANAGER รุ่นที่ 34” โดยสมาคมการตลาดฯ เปิดหลักสูตร flagship ที่เข้มข้นที่สุด ครอบคลุมทุกเรื่องการตลาด ที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พลาดไม่ได้!!! เนื้อหาเข้มข้น เคล็ดลับทางการตลาด และพร้อมพบกับวิทยากรคุณภาพที่จะแบ่งปันประสบการณ์

การสัมมนาในครั้งนี้ นายบรรณ ภุชงค์เจริญ และนายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทรได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการตลาดจีน สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศจีน และการทำโฆษณารูปแบบใหม่โดยใช้ AI ที่นำเทคโนโลยีและ BigData มาใช้ประโยชน์สูงสุด มีชื่อเรียกว่า “Level Up Bidding” ซึ่งเหมาะกับการทำการตลาดในยุค New Normal เป็นอย่างมาก


นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้บริหารบริษัทเลเวลอัพ ไชน่า จำกัด ได้อธิบายเกี่ยวกับโซลูชั่น “Level Up Bidding” ดังนี้


สมัยนี้ผู้บริโภคจีนออนไลน์จะไม่ได้ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้ว แต่เริ่มเสพสื่อจากหลายๆช่องทาง เช่น อ่านข่าวใน Toutiao ดูวิดีโอใน Tiktok แชทใน Wechat ตามดาราใน Weibo ซึ่งแต่ก่อนการโฆษณาในแต่ละช่องทางทำให้งบประมาณบานปลาย ไม่ตอบโจทย์ ผมคิดว่าโซลูชั่นนี้จะช่วยผู้ประกอบการไทย ทำโฆษณาไปยังประเทศจีนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- โฆษณาแบบดั้งเดิมจะเป็นการยิงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆของจีน โดยเน้นไปที่ช่องทางมากกว่าเป้าหมาย แต่โซลูชั่น Level Up Bidding นี้ จะเป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าโดยดูจากพฤติกรรม เช่น เครื่องสำอางไทย ขายอยู่บน Tmall สามารถยิงโฆษณาเข้าหากลุ่มคนที่อายุ 20-35 ปี ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีการซื้อเครื่องสำอางเป็นประจำและมีความสนใจแบรนด์ไทย

- มีหลากหลายรูปแบบโฆษณา เช่น Banner, Native ads, Video ปล่อยในแพลตฟอร์มชั้นนำของจีน โดย AI จะปรับการแสดงผลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท แม้แต่ธุรกิจที่ปกติจะจำกัดการมองเห็นก็สามารถโฆษณาได้ เช่น ด้านอสังหา ด้านการแพทย์ ด้าน IVF เป็นต้น


นอกจากนี้ยังมีผู้เชียวชาญช่วยเสริมทัพการสัมมนาในครั้งนี้อีกมากมาย โดยเนื้อหาหลักสูตรจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ 4 แกนหลักด้วยกัน

K: Knowledge

สร้างพื้นฐานแห่งความเข้าใจ เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ ฟังกระบวนการทางความคิด จากสุดยอดกูรูผู้เชี่ยวชาญ

I: Inspiration

จุดประกายความคิด เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง

N: Network

พบเพื่อนใหม่ สร้างเครือข่ายธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมคลาส

D²: Digital & Direct Experience

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงสนามจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมสัมผัสการตลาดในยุคดิจิทัล รวมแวดวง Start-up


โดยการสัมมนา “SUPER BRAND MANAGER รุ่นที่ 34” ที่ผ่านมาได้ผลการตอบรับอย่างดีเยี่ยม!!

Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer