top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

สกพอ. ดันเอกชน เริ่มงานก่อสร้าง EEC เมกะโปรเจคยักษ์ในปลายปีนี้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ออกมาประกาศเรื่องการเริ่มก่อสร้างของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ชะลอโครงการไปหลังจากปัญหาเรื่องการระบาดของโควิด-19


EEC เป็นเมกะโปรเจค ที่ดำเนินการในพื้นที่ ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งจะมุ่งพัฒนาในหลายด้าน ทั้งภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การศึกษา การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และอื่นๆ แล้วยังมุ่งขับเคลื่อนการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงกับสามสนามบินอีกด้วย


การผลักดันและเร่งเมกะโปรเจคนี้ยังหวังกันว่า จะสามารถช่วยเร่งขับเคลื่อน GDP ของประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนามบินอู่ตะเภา รวมถึงการพัฒนาอื่นๆได้ในเร็วๆนี้