top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ยอดขายมือถือสมาร์ทโฟนในจีนตก แต่ผู้ใช้งานแอพเพิ่มขึ้น

ยอดขายมือถือสมาร์ทโฟนในประทศจีนร่วงลง แต่จำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง โควิด-19 กับข้อมูลด้านการตลาดจีนที่น่าสนใจ


มือถือสมาร์ทโฟน การตลาดจีน

ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเกินเหตุผลมากนัก เมื่อยอดขายมือถือสมาร์ทโฟนในจีน ช่วงไตรมาสที่สองของปี 2020 มีแนวโน้มลดลง แต่ในส่วนของจำนวนผู้ใช้งาน Active อินเทอร์เน็ตบนมือถือมีอัตราเพิ่มขึ้น


โดยในเดือนเมษายน 2020 ที่ผ่านมามีจำนวน Users ผู้ใช้งานที่พุ่งสูงขึ้นถึง 1.16 พันล้านคนในประเทศจีน และมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1.75%แล้วยังมีข้อมูลที่น่าสนใจหลังสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ได้แก่


  • ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นบนมือถือโดยเฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ 144.8 ชั่วโมง

  • สัดส่วนการใช้งานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน

  • จำนวนผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชั่นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23.7% จากทั้งหมด

  • เมืองระดับล่าง Tier-4 และต่ำกว่านั้นในจีน มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นสูงสุดอยู่ที่ 21.7%


นอกจากนี้ยังมีข้อมูลน่าสนใจว่า กลุ่มผู้ใช้งานชาวจีนที่มีจำนวนเพิ่มมากที่สุดคือกลุ่มคนที่อายุที่เกินกว่า 40 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 14%จากแนวโน้มดังกล่าว แสดงว่าโอกาสที่คนจีนในช่วงอายุวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือสมาร์ทโฟนพละใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆมากขึ้นด้วย ซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากเรื่องของ การแพร่เชื้อ โควิด-19 ที่ทำให้คนจีนจำเป็นต้องกักตัว และหลายคนเริ่มตระหนักในส่วนนี้


ที่สำคัญคือ คนจีนมีอายุมากขึ้น ที่อาจจะมีกิจการของตนเอง ต้องหันมาใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อใช้งานทดแทนการทำธุรกิจแบบเดิมด้วย แล้วยังมีในส่วนของการใช้บริการ Delivery ขนส่งอาหารผ่านทางแอปฯ กันมากขึ้นด้วย


ข้อมูลอ้างอิงจาก Chinainternetwatch

=================================


ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่