top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

SinoVac & SinoPharm เตรียมส่งมอบวัคซีน 100 ล้านโดสSinoVac & SinoPharm เตรียมส่งมอบวัคซีน 100 ล้านโดสให้ COVAX เพื่อกระจายวัคซีนให้ทุกประเทศทั่วโลก


2 ผู้ผลิตวัคซีนของจีน คือ SinoPharm หรือชื่อเรียกของชาวจีน 北京国药 (เป่ยจิงกั๋วเย่า) และ SinoVac หรือCoronaVac หรือชื่อเรียกของชาวจีน 北京科兴 (เป่ยจิงเคอซิง) เตรียมส่งมอบวัคซีนโควิด-19 จำนวน 100 ล้านโดสให้ COVAX ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และจะเร่งผลิตเพิ่มอีกมากกว่า 100 ล้านโดสเพื่อแจกจ่ายให้ประเทศยากจีนได้อย่างเพียงพอ


ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการสั่งซื้อวัคซีน SinoPharm จำนวน170 ล้านโดส และวัคซีน SinoVac จำนวน 380 ล้านโดสเข้าโครงการ COVAX รวมเป็นยอดสั่งซื้อวัคซีนจากประเทศจีนทั้งหมด 550 ล้านโดส โดยกำหนดส่งมอบทันที 110 ล้านโดส และทะยอยส่งมอบวัคซีนทั้งหมดภายในกลางปีหน้า


ก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ขึ้นทะเบียนเพื่อการใช้ฉุกเฉินให้กับวัคซีน SinoPharm ซึ่งผลิตโดยบริษัทเภสัชกรรมแห่งชาติจีน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 โดยเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาจากเชื้อตายรายแรกที่ได้รับการอนุมัติรับรองอย่างเป็นทางการ จากนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ขึ้นทะเบียนเพื่อการใช้ฉุกเฉินให้กับวัคซีน SinoVac ซึ่งผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน2021 ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาจากเชื้อตายเช่นกัน


ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มากที่สุด โดยฉีดไปแล้ว 1.35 พันล้านโดส หรือ คิดเป็น 48.4% (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฏาคม) หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของวัคซีนโควิดที่ฉีดไปแล้วทั่วโลก


Cr. Connie Level Up


Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing