top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

PING AN Good Doctor ตู้คลินิกแบบไร้คนในจีนด้วยปัญญาประดิษฐ์ A.I.


PING AN Good Doctor ตู้บริการคลินิกแบบไร้คน มิติใหม่ของการแพทย์จีนด้วยปัญญาประดิษฐ์ A.I.


ตั้งแต่ต้นปี 2019 ที่ผ่านมา มีบริการอย่างหนึ่งที่กำลังแพร่หลายและเริ่มในเมืองจีนคือ “ตู้บริการคลินิกแบบไร้คน” ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นการให้บริการแค่ 1 นาที แบบ One-minute Clinics ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผสมผสานทางด้านการแพทย์เข้ากับการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและปัญญาประดิษฐ์ A.I แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก เมื่อมีคนจีนเข้ามาใช้บริการมากกว่า 3 ล้านคน จากตู้ที่เปิดให้บริการ 1,000 แห่งสำหรับบริการดังกล่าว เป็นของ PING AN (ผิงอัน) บริษัทจีนที่ทำธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเพิ่งออกบริการใหม่ เป็นตู้คลินิกแบบอัตโนมัติ ไร้คน พร้อมให้บริการคนไข้จีน 3 ล้านคน โดยตั้งอยู่มณฑลและเมืองต่าง ๆ ในประเทศจีน


ตู้คลินิกของ Ping An Good Doctor ถูกจัดให้เป็นคลินิกแบบแรกของโลกที่สามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องใช้คน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะใช้ร่วมกับแอปผ่านทางมือถือและเทคโนโลยี A.I. ซึ่งตู้คลินิกซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานที่แต่ละแห่ง จะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายและข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาลมากกว่า 3,000 แห่ง


แล้วในปัจจุบัน ยังมีคลินิกที่เข้าร่วมมือการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผิงอันมากกว่า 60,000 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการสร้างขอบเขตการบริการที่คลอบคลุมพื้นที่ 1 กิโลเมตรในเมือง เพื่อตอมสนองความต้องการทางการแพทย์ของผู้อยู่อาศัยในเมืองอย่างรวดเร็ว โดยภายในตู้คลินิกจะมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านระบบออนไลน์สำหรับโรคทั่วไปมากกว่า 2,000 โรค และให้คำตอบทางการแพทย์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันทีมากกว่าหมื่นปัญหา ที่สำคัญคือ ข้อมูลทั้งหมดมีมาตรฐานความถูกต้องในระดับสากลอีกด้วยสำหรับตู้คลินิกหมอผิงอัน ได้มีการนำไปติดตั้งในแหล่งชุมชนและย่านเมืองหลายแห่ง ครอบคลุมการบริการที่อยู่ใกล้กับบริษัท แหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย โรงเรียน ห้ามสรรพสินค้า เป็นต้น


สำหรับการจ่ายยา ภายในตู้คลินิกจะมีการเก็บยาสามัญมากว่า 100 ชนิด โดยแช่ไว้ในตู้เพื่อรักษาคุณภาพ ของยาเอาไว้ และผู้ใช้บริการสามารถขอซื้อได้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่มียาอยู่ ก็สามารถเลือกซื้อผ่านแอปทางออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการจัดส่งยาภายใน 1 ชั่วโมง โดยบริการนี้เป็นความร่วมมือกับร้านขายยาในละแวกใกล้เคียง ทำให้การเข้าถึงของร้านขายยาสามารถทำได้ง่ายขึ้น


ในแง่ของเป้าหมาย หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าบริการนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่ของจีนที่มีการขาดแคลนทรัพยากรแพทย์และการเข้าถึงของบริการด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในเขตชุมชนหลายแห่งที่มีคลินิกน้อย และห่างไกลจากโรงพยาบาล ที่สำคัญคือ มีความรวดเร็ว และลดการใช้ทรัพยากรแพทย์ในการเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ


มีข้อมูลว่า หลังจากเปิดให้บริการในช่วง 1 เดือนแรก บริการนี้ได้ผลตอบรับที่ดีมาก=========================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#