บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

Recommend

New Normal คืออะไร โลกหลัง Covid-19 ชีวิตและธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

New Normal คืออะไร คำนี้เราจะเริ่มได้ยินมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง และจะส่งผลต่อรูปแบบการทำงาน การทำธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ทั้งหมดของผู้คนด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่จึงทำให้เกิดคำเรียกใหม่ว่า New Normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่ ที่หมายความถึง พฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่คาดการณ์ไว้ก็เช่น การปรับตัวมาใช้งานออนไลน์ทดแทนในหลายด้านมากขึ้น เป็นต้น

มาลองดูว่า เราจะปรับเปลี่ยนแนวทางในการวางแผนชีวิตและการลงทุนในอนาคตอย่างไรได้บ้าง


1. เกือบทุกธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง

ในภาวะ New Normal หลายธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การผลิตสินค้าที่ส่วนประกอบต้องมาจากหลายประเทศตามสิ่งที่ประเทศนั้นมีวัตถุดิบหรือเป็นผู้ผลิตเอง แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ COVID-19 ทำให้มีการปิดประเทศ ส่งผลให้วัตถุดิบบางอย่างเริ่มขาดแคลน ดังนั้นทางออกคือ หลายบริษัทจะเริ่มเน้นการหันกลับมาใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ และจะเริ่มเน้นการผลิตสำหรับใช้ในประเทศกันมากขึ้น แทนที่การส่งออก หรือก็คือให้ความสำคัญกับการพึ่งพาตนเองมากขึ้นหลังจากนี้2. Work from home และ Learn from home

สองสิ่งนี้จะเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติ มีการพูดถึงพฤติกรรมมนุษย์ว่า หากมีการทำอะไรซ้ำๆต่อเนื่องกันเป็นเวลา 21 วัน จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้เคยชินกับเรื่องนั้น ซึ่งการทำงานและเรียนจากออนไลน์ที่บ้านจะเริ่มแสดงให้เห็นว่า มันสามารถทำได้จริงๆ และในบางบริษัทหรือบางองค์กร ในบางตำแหน่งงาน นี่อาจจะส่งผลที่ดีกว่าก็ได้


3.รูปแบบการติดต่อธุรกิจ

หลังจากไวรัสหมดไป การเดินทางด้วยสายการบินเพื่อเจรจาติดต่อธุรกิจจะเริ่มลำความสำคัญลง เพราะการติดต่อสามารถใช้วีดีโอออนไลน์ หรือประชุมออนไลน์ทดแทนได้ แล้วยังรวมถึงรูปแบบของ การสัมนา เสวนา จัดงานประชุม ที่ผู้คนต้องเข้าไปอยู่ในห้องประชุมก็อาจจะมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด


4. อีคอมเมิร์ซ เข้ามาทดแทนเต็มรูปแบบ

ที่จริงหลายฝ่ายคาดการณ์ว่ามันต้องข้ามาทดแทนระบบค้าปลีกแบบเก่าอยู่แล้ว แต่จากโควิด19 เลยเหมือนการบังคับให้ต้องปรับตัวมากับรูปแบบนี้อย่างจริงจัง รวมถึงการส่งสินค้า Delivery จะกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักต่อจากนี้อีกหลายปี


5.คอนเท้นต์ สตรีมมิ่ง บนออนไลน์

ตอนนี้ผู้คนก็เสพเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่จากการกักตัว ก็ทำให้นี่กลายเป็นรูปแบบการเสพข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ทดแทนรูปแบบอนาล็อค6. โอกาสใหม่

ตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มค้นหาโอกาสในวิกฤติ หลังจาก COVID-19 เช่น การที่มีหลายบริษัทหรือสถาบันการสอนปรับรูปแบบของตนเองบนออนไลน์อย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะใช้ โปรแกรม Zoom หรือ FaceTime รวมถึงหลายธุรกิจจะมีการยืดหยุ่นในด้านนี้มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจในกลุ่ม สุขภาพ ก็จะได้รับความสำคัญอย่างยิ่งมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก

สรุปในภาพรวมแล้ว เพราะสถานการณ์ COVID-19 นี้เองที่เป็นจุดตั้งต้นให้ผู้บริโภคจะเคลื่อนย้ายไปสู่พฤติกรรมใหม่ หรือ New Normal ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการติดต่อหรือรับรู้ข่าวสารต่างๆ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันทั่วโลก คือ ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ดังนั้นการเข้าใจหรือการเรียนรู้ความปกติใหม่นี้ จะทำให้เราเข้าใจความเป็นไปของธุรกิจและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันไม่มากก็น้อย


ดู 407 ครั้ง0 ความคิดเห็น

New

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing

China ecommerce

บทความแนะนำ

บริการของเรา