top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

ฮ่องกงจ่อทิ้งวัคซีนไฟเซอร์ เหตุคนไม่ยอมฉีด

สาเหตุสำคัญเนื่องจากมีการสั่งวัคซีนเข้ามาเยอะจนล้น และกำลังจะหมดอายุ โดยเฉพาะของไฟเซอร์ ที่จะต้องมีการเก็บในความเย็นที่เหมาะสม


เดิมทีทางฮ่องกงได้นำเข้าวัคซีนของไฟเซอร์เข้ามาปริมาณมาก แต่กลายเป็นว่าคนฮ่องกงจำนวนมากไม่ยอมฉีด ซึ่งทำให้ฮ่องกงอาจจะต้องทิ้งวัคซีนของไฟเซอร์ที่เหลืออยู่ไปเลย


ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนฮ่องกงนับล้านไม่ยอมออกมาฉีด มีหลายปัจจัยคือ


· คนฮ่องกงจำนวนมากไม่เชื่อใจในรัฐบาล

· ไม่เชื่อในความปลอดภัยของวัคซีน


แล้วที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของฮ่องกงเองก็ไม่เชื่อใจและลังเลการฉีดวัคซีนด้วย เรื่องนี้ก็มีการเผยแพร่ออกมาทำให้คนฮ่องกงยิ่งไม่ไว้ใจเข้าไปอีก


หลายฝ่ายมองว่า อีกสาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือคนฮ่องกงรุ่นใหม่ไม่เชื่อใจรัฐบาลที่ปักกิ่ง จึงส่งผลกระทบมาถึงเรื่องนี้ด้วย


ส่วนล่าสุด คนฮ่องกงฉีดวัคซีนเข็มสองเพียง 14% เท่านั้น ของประชากร 75 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากๆหากเทียบกับการนำเข้าวัคซีนเข้ามา


หลายริษัทในฮ่องกงก็ได้หาทางแก้ไขด้วยการบังคับให้พนักงานฉีดวัคซีน และยังมีการจูงใจต่างๆ เช่น ให้สวัสดิการและให้เงินเพื่อให้พนักงานเข้าฉีดด้วย


สำหรับวัคซีนของไฟเซอร์ส่วนที่กำลังจะหมดอายุ มีการวางแผนว่ารัฐบาลที่ปักกิ่งอาจจะรีบนำไปแจกจ่ายให้ประเทศอื่นๆเพื่อไม่ให้วัคซีนมันเสียไปโดยเปล่าประโยน์ โดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีนจำนวนมาก


ที่มา

https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hong-kong-could-soon-bin-millions-of-unused-vaccine-doses

Comentarios