top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนพลิกฟื้นชนบท ดันแรงงานสู่ผู้ประกอบการเขตกว่างซีจ้วง


จีนพลิกฟื้นชนบท ดันแรงงานสู่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะแรงงานต่างถิ่น เพื่อยกระดับเขตปกครองและชนบทให้ดึงดูดผู้คนมากขึ้น


มีกรณีความสำเร็จและความก้าวหน้าของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการทุ่มเงินราว 234 ล้านหยวน (ราว 1.04 พันล้านบาท) เพื่อเป็นกองทุนช่วยแรงงานจากต่างถิ่น ให้สามารถยกระดับตัวเองขึ้นเป็นผู้ประกอบการได้ และเป็นการช่วยพัฒนาชนบทด้วยสำนักงานการคลังท้องถิ่นกว่างซีจ้วง มีรายงานว่า สำนักงานได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุน 184 ล้านหยวน (ราว 820.11 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันแก่กลุ่มแรงงานต่างถิ่นที่ผันตัวเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการจ้างงาน และอีก 50 ล้านหยวน (ราว 222.85 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานิคมผู้ประกอบการ (entrepreneurial park) จำนวน 10 แห่งที่ได้รับคัดเลือก โดยแจกจ่ายแห่งละ 5 ล้านหยวน (ราว 22.29 ล้านบาท)ช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 มีการจัดตั้งบริษัทผู้ประกอบการ 805 ราย ในนิคมผู้ประกอบการเพื่อแรงงานต่างถิ่น 38 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่แรงงานต่างถิ่นเป็นผู้ก่อตั้ง 532 แห่ง โดยบริษัทเหล่านี้จ้างงานแรงงานต่างถิ่นทั้งหมด 22,600 คน และในจำนวนนั้นมี 3,760 คนเป็นแรงงานต่างถิ่นที่จัดอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนของจีน


สำหรับในภาพรวม ทางการจีนมีรายงานเปิดเผยว่า จีนสามารถนำพาประชาชน 13.86 ล้านคนออกจากความยากจนในปี 2018 อ้างอิงจากสถิติจากสำนักงานบรรเทาความยากจนและการพัฒนาของจีนบ่งชี้ว่าวิธีการบรรเทาความยากจนแบบใหม่ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในพื้นที่ทุรกันดาร อาทิ อีคอมเมิร์ซ พลังงานแสงอาทิตย์ และการท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้มีผลสำเร็จที่น่าพอใจปัจจัยสำคัญอีกข้อคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ทุรกันดาร โครงข่ายขนส่ง Logistics ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเขตชนบทมากกว่า 208,000 กิโลเมตร ไปจนถึงโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ยากจนและเชื่อมต่อหมู่บ้านยากจนกว่า 94 เปอร์เซ็นต์เข้าถึงระบบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกด้วย


=========================================

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#


ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ

“ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่


หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่


ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่


ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing